onsdag 28. januar 2015

Nytt fra styret - Uke 5

Godt nytt år!
Her kommer første nytt fra styret for 2015

Sameiemøte - Tirsdag 10. mars

Det vil i løpet av februar komme innkalling til ordinært sameiemøte tirsdag 10. mars. Nærmere om tid og sted kommer senere. Frist for saker er 1. februar. Se tidligere sendt skriv om saken som er omdelt per post.


Ønsker du å bidra i styret eller komiteer?

I forbindelse med årets generalforsamlingen ønsker Valgkomiteen å igangsette arbeidet for å finne ut av hvem som er interessert i å stille til valg samt å få anbefalinger av gode kandidater. Fristen for å melde interesse og/eller sende forslag til kandidater må sendes til Nicolay Moe på mail til nicomoe (at) hotmail.com innen søndag, 1. februar.

På møtet blir det også mulighet for å delta i garasje-/dugnadslag og festkomité.

Internkontroll el-anlegg

Vi gjennomfører i disse dager lovpålagt el-kontroll av det elektriske anlegget til sameiet. Det gjennomføres også da stikkprøver i bolig. Styret kontakter deg om du plukkes ut til kontroll.

Alle beboere skal også gjøre en egenkontroll av sin leilighet. Dette gjøres ved å fylle ut vedlagt skjema som også omdeles i alle postkasser. Vi ønsker også at alle enheter fyller ut og leverer til styret. Dette er viktig del av HMS-arbeidet i sameiet, og vi vil purre opp de som ikke leverer.

Last ned skjemaet her

FRIST: 15. februar til Lauren Jensens postkasse. Du kan også scanne/fotografere signert skjema og sende styrets e-post.

Service på ventilasjon

De fleste har nå antakelig hatt gul lampe for filterskifte på ventilasjonsanlegget. Leverandøren vi hadde avtale med har gått bort fra service på denne typen anlegg, slik at styret er i prosess om å finne ny leverandør. Dette har vist seg å være krevende, da de fleste aktørene ikke har svart på henvendelser fra oss. Vi kommer tilbake med informasjon så fort som vi får ny avtale på plass.

Aking i bakken

Vi har hatt noen skumle episoder med aking i bakken. Vi ber foreldre være påpasselig med å være til stede under denne typen aktiviteter. Styret kjøper inn trafikksylinder som foreldre/barn kan sette i veien ved postkassene hvis det skal akes.

Utekraner

Det er viktig nå på vinteren at utekraner er helt frakoblet slange og munnstykke for tilkobling. Kranene er frostsikre, men ikke hvis vanneredskaper er tilkoblet.

Oppbevaring i garasjen

Under en HMS-runde i garasjen er det oppdaget en del søppel i garasjen. Vi ber om at alle går gjennom det de har i garasjen. Minner for øvrig om husordensreglenes §11: "Brannfarlig materialer som maling, løsemidler o.l skal ikke oppbevares i garasjeanlegget. Det er ikke tillatt med store reparasjoner, oljeskift etc. inne i garasjen eller på sameiets område. Det er røyking forbudt i garasjeanlegget. Fellesboden må holdes ren og i orden. Det er ikke tillatt å plassere avfall, sekker og kasser i fellesbod."