Kameraovervåkning


Formål

  • Sameiermøtet har godkjent installering og kameraovervåkning av sameiets felles garasjeanlegg.
  • Formålet er å forebygge og oppklare straffbare forhold, særlig tyveri, innbrudd og skadeverk. Opptakene kan ikke brukes til å overvåke forsøpling, generell trafikk, brudd på husordensregler og lignende.
  • Overvåkningen må skje i henhold til de enhver tid gjeldende lover, regler og retningslinjer.
  • Styret skal melde fra til Datatilsynet og forpliktes til enhver tid til å benytte den minst krenkende form for overvåkning.
  • Det er kun styret som har tilgang til opptakene.
  • Utlevering av opptak skjer kun etter Personopplysningslovens regler.

Tiltak

Styret monterte i 2014 kameraovervåkning i garasjeanlegget for å få bukt med ubudne gjester.
Tiltaket har hatt meget god effekt.

Leverandøren er Alltid 24