Garasje & Parkering

Garasjeanlegget består av 47 plasser og 4 gjesteplasser. I tillegg finnes det 2 plasser for bevegelseshemmede på tomten. Det er kun tillatt å parkere på anviste plasser.

Elbil lading

Styret har opprettet en egen el-tavle for oppkobling av ladeboks for elbil. Beboer bestiller selv ladeboks (mm det allerede er montert av forrige eier) og vår samarbeidspartner for øyeblikket er Atlas Elektro. Kostnaden ligger på mellom 10-15000,- for ladeboks inkl montering.

Veibom

Styret har montert veibom nederst i veien bla pga stor pågang av matleveringstjenester etc..
Beboere må nå kontakte styret og registreres inn med mobilnummer for å få tilgang.
Ved oppkjøring åpnes bommen med mobil, ved utkjøring går det automatisk med sensor i bakken.
Det er ikke tillatt å slippe inn varehandel med mindre det gjelder særlige tilfeller, fks ved flytting etc.

Parkering i garasjen

Hver seksjon har 1 eller 2 tilhørende plasser i garasjen. Parkeringsplassen skal følge leiligheten ved eventuelt salg, og kan ikke overdras permanent til andre andelseiere.

Gjesteparkering

Det er 7 gjesteparkeringer totalt. Fire plasser utenfor garasjeporten, samt plass 1, 23 og 47 inne i garasjen. Gjesteparkering skal bare brukes av gjester til sameiet for korttidsparkering og ikke brukes til permanent parkering. Maksimal parkeringstid på gjesteparkering er 48 timer. Ved brudd på parkeringsbestemmelsen kan styret etter advarsel fjerne bil for eiers regning.

Parkering på øvre del av tomten

Veien gjennom sameiet skal i hovedsak være bilfri. Varelevering, inn- utlessing av store mengder bagasje er tillatt, men vis hensyn til barn som leker og bestemmelser for ro i sameiet jfr. §1 av husordensreglene. Kjøring skal foregå i gangfart. Det er kun biler med HC-tillatelse som kan stå parkert på anviste HC-plasser. Utrykningskjøretøy skal alltid kunne komme seg frem.

Oppbevaring av gjenstander og vedlikehold av garasjen

Etter anmodning fra styret skal garasjeplassene tømmes i forbindelse med hovedrengjøring.

Brannfarlig materialer som maling, løsemidler o.l skal ikke oppbevares i garasjeanlegget. Det er ikke tillatt med store reparasjoner, oljeskift etc. inne i garasjen eller på sameiets område. Det er røyking forbudt i garasjeanlegget.

Fellesboden må holdes ren og i orden. Det er ikke tillatt å plassere avfall, sekker og kasser i fellesbod.