tirsdag 19. november 2019

Nytt fra Styret uke 47

Fasademaling:
To Malere er nå ferdig med sine malerarbeider som avtalt. 
Styret ser seg svært fornøyd med jobben som er gjort og husene er igjen rene og pene.
Det er nå lagt inn fasadevask hvert 3. år i budsjettet vårt som fører til bedre vedlikehold og lengre holdbarhet på malingen.
Det gjenstår nå kun noen få mer estetiske ting som vil bli utført til våren.

Fellesboden:
Vi minner om at fra 15.okt skal akebrett, kjelker mm fjernes fra fellesboden.
Sykler kan nå plasseres inn frem til 15.apr.
Fint om det plasseres på en ryddig måte slik at det fortsatt er mulig å komme frem der nede.

Selvaag:
Gjenstående reklamasjoner gjelder nå i all hovedsak vann i garasje. 
Styret og Selvaag hadde håpet at forrige runde med utbedring gjorde susen 
men under kraftig regnskyll i høst var det ny lekkasje lenger ned mot porten. 
Styret følger opp og setter stor pris på om beboere holder ett øye og gir beskjed dersom det oppstår nye vanntilsig.

Fukt i tak:
Selvaag har nå utbedret de få takene hvor det var meldt inn problem med tak. 
Saken gjaldt noe dårlig sveising i takpappen. 
Pga fem års fristen vil det sannsynligvis ikke bli gjort flere utbedringer fra deres side.
Vi har foreløpig fått inn kun en melding om ett mulig problem til men vi oppfordrer alle beboere til å holde øye med sine respektive takrenner  i vinter. Dersom det skulle oppstå tegn til fks istapper i bakkant av renner vil vi gjerne at dere gir oss beskjed. Styret vil også foreta befaringer underveis. 
Takstmann er koblet på og videre utredning er i gang.

Sprekk i støttemur:
Det ble i sommer observert en sprekk i støttemuren mellom hus 5 og 6. 
Styret følger saken og er i dialog med takstmann for videre utbedring.

Lekeplass:
Pga kort planleggingstid valgte styret å utsette utbedring av lekeplassen til våren 2020.
Styret har fått inn tilbud fra flere forskjellige entreprenører som vi diskuterer. 
Hvis noen av beboerne har noen forslag eller tanker er det bare å melde inn slik at vi kan ta det med i vår vurdering. 
Dette gjelder da altså lekeplassen mellom hus 3 og 4, bak trappehuset til garasjen.

Filter:
Styret har bestilt nye filter til ventilasjonsanleggene våre og de blir som vanlig plassert i fellesboden.
Det kommer en egen påminnelse om dette når filterne er på plass.

Julegrantenning:
Tradisjonen tro blir det også i år arrangert julegrantenning i sameie Søndag 1.12 kl 18.00. 
Festgruppa steller i stand med musikk, gløgg og pepperkaker og det går visst rykter om at nissen også kommer på besøk.

Styret ønsker alle beboere en lun førjulstid og ett godt nytt år.

torsdag 29. august 2019

Nytt fra Styret uke 35

Sommerfest

Enda en vellykket og godt gjennomført sommerfest i regi av festgruppa.
Styret takker for vel blåst, og for de som ikke hadde mulighet i år blir det en ny mulighet til neste år.

Fasademaling

Arbeidene går fremover som planlagt og Styret er meget fornøyd med jobben som blir gjort.
Det har vært gode tilbakemeldinger fra beboere så tilsynelatende er alle fornøyde.
Arbeidet nærmer seg slutten og det er kun ett hus igjen, samt noen små detaljer som har dukket opp underveis.

Dugnad

Det nærmer seg høst og som vanlig arrangerer dugnadsgruppa dugnad for å rydde og ruste oss for vinteren. 
Det vil bli satt av to dager medio oktober. Nærmere info kommer.

Skadedyr

Ved to tilfeller i sommer har det blitt observert orm nede ved postkassene og nedkjøringen til garasjen.
Styret har vært i kontakt med Pelias som besørger rottefeller på området og vi vil ha dialog med disse 
videre fremover for å se om vi kan få fjernet ormene fra området.
Det er mye fugl i området, og noen hakkespetter har begynt å hakke på noen av husene.
Dette er selvfølgelig ikke ønskelig.
Styret anmoder om at alle beboere som setter ut fuglemat følger henvisningene i husordensreglene og vennligst fjerner dette.
Fuglemat sørger ikke bare for at fuglene og hakkespettene trives spesielt godt i området 
men alt bøsset gjør at også andre skadedyr som rotter mm trives her.

Lekeplass

Styret har fått merknad fra Aktiv Areal som kontrollerer lekeplassene våre om at huskene er råtne og må skiftes ut.
De er derfor nå midlertidig stengt av.
Styret vedtok derfor på sist møte å gå i dialog med et utvalg aktører 
slik at vi kan vurdere en helhetlig oppgradering av lekeplassen med fokus mot skolebarna i sameiet.
Mer info følger,

søndag 21. juli 2019

Lekeplassen

Styret har en årlig kontroll av lekeplassene våre, gjennom ekstern leverandør.
Det har, på årets kontroll blitt avdekket omfattende råteskader i flere konstruksjons stolper på huskene våre.
Med fare for alvorlig hendelse må Styret dessverre stenge disse inntil videre.

Det vil bli montert nye apparater så fort det lar seg gjøre.


mandag 13. mai 2019

Nytt fra Styret uke 19

Dugnad:
Styret takker for fin innsats på vårdugnaden.
Vaktmesteren har feid gatene våre, vasket garasjen og det har blitt strødd 70 sekker med bark på området så nå kan sommeren bare komme.

Selvaag
Mandag 13. og Tirsdag 14. mai kommer Selvaag og Kodumaja, produsenten av husene på besøk.
De skal bytte alle platene på mellomtak hos 2. etg,
og gå over innfesting på brannpanelene.
Det skal også utredes lekk i bakkant av takrenne og noe fukt i undertak hos nr 106 og 108. Videre tiltak avhenger av denne utredningen. 
Vi er nære å få dekket alle punktene fra fem års befaring så dette er veldig positivt. Vi opprettholder en effektiv og hyggelig dialog med Selvaag.

Ventilasjonsanlegg
Det er fortsatt 1/3 som ikke har byttet sine filtre.
Hvis trenden fortsetter må Styret vurdere å hyre inn service 2x pr år for å få utført skiftene. 
Dette vil igjen øke husleien. 
Fint om de som ikke har byttet bare fikser det asap.
Det tar ca 5 minutter. Hvis noen er usikre spør oss heller om hjelp så finner vi ut av det.

Fasademaling
Arbeidet er igang og selv om været ikke har vært med oss er planlagt oppstart på maling denne uken.
Vi går for en smidig gjennomføring.
Mandag 12. mai vil det bli utplassert en brakke på innerste parkeringsplass mellom hus 5 og 6 som vil bli stående til jobben er fullført.

onsdag 17. april 2019

Nytt fra Styret uke 15




Fasademaling:

Vi skal som kjent male alle husene i år.
Dette inkluderer alle vegger, skillevegger, dører, vinduer og balkongrekkverk. 
Malerne anslår oppstart medio mai.
Styret har etterspurt arbeidsplan og vil informere beboere hvilke hus som blir malt når, og ifht stillaser.
Det er ønskelig at alle eventuelle tilbakemeldinger på arbeidet går igjennom kontaktperson i styret. 
Skriv oss en mail istedenfor å mase på arbeiderne så skal vi følge opp så godt vi kan. 
Arbeidet vil naturligvis forringe noe av sommeren men dette er et viktig vedlikehold av husene og alle beboere oppfordres til vise tålmodighet til vi er ferdige. 
Anslått arbeidstid er 10 uker.
Mer praktisk informasjon kommer.

Vårdugnad:

Det er satt av to dager til vårens dugnad.
Lørdag 4.5 kl 11.00 og Onsdag 8.5 kl 17.30
Det vil bli hengt opp lister med arbeidsoppgaver
og styret serverer kaffe og kaker lørdagen. 
Vi håper så mange som mulig stiller opp og minimum en fra hver enhet slik at vi kan få ryddet de flotte uteområdene våre mm etter en lang høst og vinter. 

Gatefeiing og garasjevask:

Det er bestilt feiing av veien vår og garasjevask Torsdag 9.5
Alle biler må derfor være ute av garasjen mellom 0800 og 1600.
Hvis det står utstyr el på plassen som ikke tåler vann må dette fjernes.
Styret oppfordrer også alle beboere til å rydde unna gammelt skrot ved samme anledning.

Faktura Elbil:

Beklageligvis hadde det blitt en regnefeil på årets avregning av elbilskapet. Dette fikk den konsekvens at samtlige enheter med ladeboks betalte ca 50% for lite inn til sameie. 
Styret beklager selvfølgelig dette, men ser seg uansett nødt til å etterfakturere resterende beløp. 
Alle beboere som bruker ladeboks vil derfor få en ny faktura med restbeløp som må innbetales. 

Husleie senking:

Det ble i 2016 tatt opp ett internt lån for å finansiere ny elbiltavle. Lånet er nå tilbakebetalt og husleien senkes med 250,- pr enhet fra 1.5.19.

Sommerfest:

Festgruppa arrangerer sommerfest for store og små lørdag 1. juni. Mer info kommer så hold av datoen :)

Filter:

Det er igjen tid for filterbytte.
Disse vil bli lagt i fellesboden medio april og det er viktig at alle enheter følger opp og bytter sine filter. 
Flexi2 for 2etg og Flexi3 for 3etg. 

Fellesbod:

Alle sykler må ut av fellesboden 15. april. 
Akebrett og kjelker kan settes inn frem til høsten.

tirsdag 13. november 2018

Nytt fra styret uke 46

Status Selvaag
Selvaag har startet utbedring av vannlekkasjen i garasjen. Vi avventer ny rapport om videre tiltak, foreløpig virker det lovende.
Styret har blitt lovet at skadete paneler byttes ut før fasademaling vår 2019. 
Løse brannpanel er også under utredning.
Styret har forøvrig meldt inn reklamasjon vedrørende taktekking på alle hus. Selvaag vil gjøre egne undersøkelser før de svarer tilbake. Saken gjelder bla noe løs takpapp. 

Filter
Nå har det igjen begynt å lyse gult hos flere av oss så da er det tid for filterbytte på ventilasjonsanleggene. 
Filterne ligger i fellesboden i garasjen. Pass på at dere tar riktig type filter. Uni3 til 3etg og Uni2 til 2etg.
Styret presiserer at det er påbudt å ha anlegget i drift til enhver tid, og at det er helt nødvendig å bytte filter
2x pr år for ren og frisk luft innendørs og generell vedlikehold av anlegget.
 
Juletrefest
Festgruppa arrangerer i år som tidligere år en liten sammenkomst ved første advent, Søndag 02.12 kl 17.
Barna får gå rundt juletreet og kanskje kommer nissen ? 
Det blir servert gløgg og pepperkaker.
Mer info i FB-gruppen etterhvert.

Økning felleskostnader 2019
Styret er nå ferdig med budsjett 2019 og vi melder om at felleskostnader oppjusteres med 4% fra 01.01.2019.
TV og bredbånd økes med 15% fra samme dato. Oppjusteringen skyldes økte kostnader for sameiet.
Internt lån ifm elbilanlegg er ferdig nedbetalt i løpet av våren og felleskostnadene vil da gå noe ned igjen, til info.


Styret ønsker alle beboere en lugn førjulstid,

fredag 21. september 2018

Nytt fra styret uke 38

Status Selvaag Reklamasjon

Styret har vært i dialog med Selvaag ifm fem-årsfristen som utløp jan'18 og vi kan med glede meddele at vi endelig har kommet til en enighet på alle punkter.
Det foreligger nå en felles forventning om at de siste punktene blir ryddet opp i, og at tilbakeholdt beløp fra oss beboere blir løst ut i etterkant.

Vann i garasje
Selvaag skal nå igang med en ny utbedring i garasjen ifht vanntilsiget som fortsatt er et problem der nede.
Det vil bli noe graving og borring fremover.
Til de som har lagret utstyr i fellesboden må dette vennligst fjernes snarest.
Vi må også vente med sykkelparkering for vinteren inntil de gir klarsignal der nede. 
Gjesteparkeringen øverst ved fellesboden vil også være utilgjengelig en periode.
Beboere med tett tilknyttet p-plass til fellesbod kan bli nødt til å benytte nedre gjesteparkering ved behov.

Panel
Noe av panelen ute er montert feil som har resultert i sprekker og andre synlige skader. 
Disse vil bli byttet ut til våren i god tid før vi skal male husene.

Brannpanel
Etter litt detektivarbeid viser det seg at flere av brannpanelene ute også er montert feil, og at dette resulterer i at de sprekker opp i kanter og i ett tilfelle har løsnet og falt ned. 
Styret har levert god dokumentasjon på avviket.
Selvaag ser alvorlig på saken og skal gjøre stikkprøver og undersøke nærmere. 
Styret håper og tror at dette vil bli utbedret og etterfestet.

Istapper / vanntilsig bakkant takrenne
To av enhetene opplevde i vinter at det dannet seg istapper i bakkant av takrennene, innimellom panelene på takskjørtet.
Styret og Selvaag vil se ann situasjonen utover høsten og vinteren men vi trenger dokumentasjon, bilder/film. 
Så til de enhetene dette gjelder først og fremst, men også oss andre: 
Følg gjerne med ved kraftig regnskyll og når sneen kommer om dette er et gjentagende problem, og ta bilder eller film og send til styret.


Utelysene er nå endelig utbedret og nye kabler er lagt.
De råtne trærne i begge skogene er felt og vi er således klar for vær og vind i høst og vinter,
uten overraskelser i form av trær som detter ned i hagen til folk.

Dugnad vil bli arrangert medio oktober, vi håper så mange som mulig kan stille der.
Nærmere info kommer.