FDV

Her har vi lastet opp vesentlige dokumenter fra FDV som ble levert med huset.  Styret har også en kopi av din FDV, hvis du behøver en ny utgave.JordfeilbryterJordfeilbryter
Alle enheter har dette på hver enkelt kurs i sikringsskapet
(se bilde).
  • Dette er en liten sort T-knapp over hver enkelt kurs. Denne skal trykkes inn og kursen skal da umiddelbart falle ut.
  • Alle jordfeilbrytere skal testes minst en gang i året.
Det er også en egen beskrivelse av jordfeilbryterens funksjon på innsiden av døren i sikringsskapet.


Nøkler - Bestilling

Låsene på enhetene er såkalte systemsylindre. Nye nøkler kan kun bestilles av styret. Nøkler bestilles ved å sende e-post til styret. Ny nøkkel koster ca 340 kr inkludert rekommandert levering.


Sjekk brannvarsler og brannslange

Styret har en avtale med Norsk Brannvernforening om årlig sjekk av alle enheter. De bytter da batterier på røykvarslere, og at brannslange fungerer som den skal. Husk og sjekk eventuelle brannslokkere du har kjøpt. Vær varsomme med bruk av levende lys.
Les bruksanvisning for røykvarsler og brannslange her
Fyring/pies


Bruk ordentlig ved, ikke hardpakket sagflis etc.
Les bruksanvisning for peis her
Garasjeportåpner


Mange har hatt problemer med garasjeportåpneren som ble levert med huset. Har du den utgaven i sølv med tre knapper, kan feilen være barnesikringen. Hvis fjernkontrollen gir raske blink, uansett hvilken knapp du trykker er denne påslått. For å slå av denne trykker du på den ytterste knappen (den lengst fra nøkkelringen) og deretter på den innerste knappen. Lampen lyser da et lengre øyeblikk. Etter dette skal fjernkontrollen fungere.


Bytte av batteri i komfyrvaktFår du ikke skrudd på platetoppen ? Da er batteriene i komfyrvakten etter all sannsynlighet tomme. Batteriet bytter du enkelt ved å ta komfyrvakten av veggen, skrur ut to skruer og bytter 2 AAA-batterier. Les mer om komfyrvaktens funksjon i FDV.


Markiser/Solskjerming

Hovedleverandør for solskjerming i sameiet er Solskjermingsgruppen. I alle tilfeller hvor en annen leverandør enn Solskjermingsgruppen benyttes skal styret bli orientert om bestiller, hvilken farger (All skjerming inkludert innfestning), og hvilken innfestning som skal benyttes. Dette av forsikringsmessige årsaker da fasaden går under felles byggforsikring og reklamasjon overfor Selvaag. Det er IKKE tillatt å velge løsninger som krever gjennomføring/borring gjennom vegg. Eksempelvis innvendig sveiv.

Farger som skal brukes:
Markise: S 5502 B, 4215/97
Screen: 3503
Kassett (Kassen markisen ev. leveres i): W 4920 (Warema) eller så nærme denne fargen som mulig.


Skadedyr

Det er montert feller mot skadedyr i sameiet.
Les mer om skadedyr, viktige egentiltak og om fellene her.
Ventilasjon


Balansert ventilasjon sikrer et godt inneklima i alle rom, gjennom hele året. Balansert ventilasjon fjerner forurensninger, fukt og lukt og motvirker radon og heksesot. Ren og frisk luft tilføres boligen og inneluft som er forurenset av mennesker, dyr, aktiviteter i boligen og materialer fjernes. Luften inne blir ren og frisk og gir god komfort. Balansert ventilasjon bidrar til at det ikke oppstår fuktskader i bygningen i form av mugg og sopp, eller andre ugunstige forhold som kondens på vinduene. I byområder med høy forurensing vil filter i ventilasjonsanlegget stoppe blant annet svevestøv og sikre at kun den friske luften kommer inn i boligen. Balansert ventilasjon er energibesparende. Opptil 85 prosent av varmen i ventilasjonsluften gjenvinnes.
Manual for ventilasjonsanlegget kan du laste ned her