Styret & komiteer


Kontakt styret:

styret (at) skullerudlia.no

Når sameiets beboere sender e-post til styret, forsøker vi å svare på det vi kan innen få dager. Hvis det er saker som må behandles på styremøte, tas dette på neste ordinære styremøte. Dette avholdes ca hver 5. uke.


Årsmøte

Avholdes medio mars på Skullerudstua. Her oppfordres alle enheter til å stille med minst en deltaker for å være med å forme de neste årene og for å ta viktige beslutninger for sameie.

Styret

Styreleder   

Steffen Sæther-Larsen
mob: 98 00 34 29

Styremedlem

Edit Eikeland
mob: 47 15 58 53
Gudrun Enoksen
mob: 48 88 64 55
Kristin Engh
mob: 93 49 51 49


Vara til styret

  • Kristine Andersen


Dugnadslag

Gruppen er ansvarlig for å arrangere dugnader i sameiet.
  • Gro Christiansen
  • Line Hurrød


Festkomité

Gruppen er ansvarlig for å arrangere felles sosiale aktiviteter i sameiet. 
  • Helena Schie-Nikolaisen
  • Kristin Engh
  • Ane Sønsterud


Valgkomité

Gruppen er ansvarlig for å finne aktuelle kandidater til styreverv.

  • Anne Zahl
  • Renate Milford