mandag 30. desember 2019

Nytt fra Styret uke 52

Filterbytte:
Styret har nå fått levert nye filter til ventilasjonsanlegg. Disse står plassert i fellesboden i garasjen.
Det er viktig at alle beboere bytter filter 2x pr år som anbefalt fra leverandør,
og som Styret har skrevet i husordensregler. 
Det finnes to forskjellige typer, 
Uni 2 til 2 etg hus
Uni 3 til 3 etg hus
Manual ligger vedlagt i esken.

Henting av juletre
Kommunen henter juletrær nede ved snuplassen Torsdag 0901 kl 1200.

Istapper ved takrenner
Minner om at alle bør følge med når det er værskifte mellom varmt/kaldt 
å se om det dannes istapper eller lignende rundt takrennene deres.
Styret vil også gå på befaringer jevnlig gjennom vinteren slik at vi har ett ekstra grunnlag
ved evnt utbedring av takpapp fremover.

Skøytebane
Vi er også i år så heldige og ha noen ekstra ivrige foreldre som lager skøytebane til barna.
Været gir imidlertid noen utfordringer så følg med når banen er åpen og stengt
slik at forholdene forblir så gode som mulig.

Ett Godt Nytt År ønskes alle beboere i Skullerudlia,