torsdag 29. august 2019

Nytt fra Styret uke 35

Sommerfest

Enda en vellykket og godt gjennomført sommerfest i regi av festgruppa.
Styret takker for vel blåst, og for de som ikke hadde mulighet i år blir det en ny mulighet til neste år.

Fasademaling

Arbeidene går fremover som planlagt og Styret er meget fornøyd med jobben som blir gjort.
Det har vært gode tilbakemeldinger fra beboere så tilsynelatende er alle fornøyde.
Arbeidet nærmer seg slutten og det er kun ett hus igjen, samt noen små detaljer som har dukket opp underveis.

Dugnad

Det nærmer seg høst og som vanlig arrangerer dugnadsgruppa dugnad for å rydde og ruste oss for vinteren. 
Det vil bli satt av to dager medio oktober. Nærmere info kommer.

Skadedyr

Ved to tilfeller i sommer har det blitt observert orm nede ved postkassene og nedkjøringen til garasjen.
Styret har vært i kontakt med Pelias som besørger rottefeller på området og vi vil ha dialog med disse 
videre fremover for å se om vi kan få fjernet ormene fra området.
Det er mye fugl i området, og noen hakkespetter har begynt å hakke på noen av husene.
Dette er selvfølgelig ikke ønskelig.
Styret anmoder om at alle beboere som setter ut fuglemat følger henvisningene i husordensreglene og vennligst fjerner dette.
Fuglemat sørger ikke bare for at fuglene og hakkespettene trives spesielt godt i området 
men alt bøsset gjør at også andre skadedyr som rotter mm trives her.

Lekeplass

Styret har fått merknad fra Aktiv Areal som kontrollerer lekeplassene våre om at huskene er råtne og må skiftes ut.
De er derfor nå midlertidig stengt av.
Styret vedtok derfor på sist møte å gå i dialog med et utvalg aktører 
slik at vi kan vurdere en helhetlig oppgradering av lekeplassen med fokus mot skolebarna i sameiet.
Mer info følger,