søndag 21. juli 2019

Lekeplassen

Styret har en årlig kontroll av lekeplassene våre, gjennom ekstern leverandør.
Det har, på årets kontroll blitt avdekket omfattende råteskader i flere konstruksjons stolper på huskene våre.
Med fare for alvorlig hendelse må Styret dessverre stenge disse inntil videre.

Det vil bli montert nye apparater så fort det lar seg gjøre.