onsdag 17. april 2019

Nytt fra Styret uke 15
Fasademaling:

Vi skal som kjent male alle husene i år.
Dette inkluderer alle vegger, skillevegger, dører, vinduer og balkongrekkverk. 
Malerne anslår oppstart medio mai.
Styret har etterspurt arbeidsplan og vil informere beboere hvilke hus som blir malt når, og ifht stillaser.
Det er ønskelig at alle eventuelle tilbakemeldinger på arbeidet går igjennom kontaktperson i styret. 
Skriv oss en mail istedenfor å mase på arbeiderne så skal vi følge opp så godt vi kan. 
Arbeidet vil naturligvis forringe noe av sommeren men dette er et viktig vedlikehold av husene og alle beboere oppfordres til vise tålmodighet til vi er ferdige. 
Anslått arbeidstid er 10 uker.
Mer praktisk informasjon kommer.

Vårdugnad:

Det er satt av to dager til vårens dugnad.
Lørdag 4.5 kl 11.00 og Onsdag 8.5 kl 17.30
Det vil bli hengt opp lister med arbeidsoppgaver
og styret serverer kaffe og kaker lørdagen. 
Vi håper så mange som mulig stiller opp og minimum en fra hver enhet slik at vi kan få ryddet de flotte uteområdene våre mm etter en lang høst og vinter. 

Gatefeiing og garasjevask:

Det er bestilt feiing av veien vår og garasjevask Torsdag 9.5
Alle biler må derfor være ute av garasjen mellom 0800 og 1600.
Hvis det står utstyr el på plassen som ikke tåler vann må dette fjernes.
Styret oppfordrer også alle beboere til å rydde unna gammelt skrot ved samme anledning.

Faktura Elbil:

Beklageligvis hadde det blitt en regnefeil på årets avregning av elbilskapet. Dette fikk den konsekvens at samtlige enheter med ladeboks betalte ca 50% for lite inn til sameie. 
Styret beklager selvfølgelig dette, men ser seg uansett nødt til å etterfakturere resterende beløp. 
Alle beboere som bruker ladeboks vil derfor få en ny faktura med restbeløp som må innbetales. 

Husleie senking:

Det ble i 2016 tatt opp ett internt lån for å finansiere ny elbiltavle. Lånet er nå tilbakebetalt og husleien senkes med 250,- pr enhet fra 1.5.19.

Sommerfest:

Festgruppa arrangerer sommerfest for store og små lørdag 1. juni. Mer info kommer så hold av datoen :)

Filter:

Det er igjen tid for filterbytte.
Disse vil bli lagt i fellesboden medio april og det er viktig at alle enheter følger opp og bytter sine filter. 
Flexi2 for 2etg og Flexi3 for 3etg. 

Fellesbod:

Alle sykler må ut av fellesboden 15. april. 
Akebrett og kjelker kan settes inn frem til høsten.