tirsdag 13. november 2018

Nytt fra styret uke 46

Status Selvaag
Selvaag har startet utbedring av vannlekkasjen i garasjen. Vi avventer ny rapport om videre tiltak, foreløpig virker det lovende.
Styret har blitt lovet at skadete paneler byttes ut før fasademaling vår 2019. 
Løse brannpanel er også under utredning.
Styret har forøvrig meldt inn reklamasjon vedrørende taktekking på alle hus. Selvaag vil gjøre egne undersøkelser før de svarer tilbake. Saken gjelder bla noe løs takpapp. 

Filter
Nå har det igjen begynt å lyse gult hos flere av oss så da er det tid for filterbytte på ventilasjonsanleggene. 
Filterne ligger i fellesboden i garasjen. Pass på at dere tar riktig type filter. Uni3 til 3etg og Uni2 til 2etg.
Styret presiserer at det er påbudt å ha anlegget i drift til enhver tid, og at det er helt nødvendig å bytte filter
2x pr år for ren og frisk luft innendørs og generell vedlikehold av anlegget.
 
Juletrefest
Festgruppa arrangerer i år som tidligere år en liten sammenkomst ved første advent, Søndag 02.12 kl 17.
Barna får gå rundt juletreet og kanskje kommer nissen ? 
Det blir servert gløgg og pepperkaker.
Mer info i FB-gruppen etterhvert.

Økning felleskostnader 2019
Styret er nå ferdig med budsjett 2019 og vi melder om at felleskostnader oppjusteres med 4% fra 01.01.2019.
TV og bredbånd økes med 15% fra samme dato. Oppjusteringen skyldes økte kostnader for sameiet.
Internt lån ifm elbilanlegg er ferdig nedbetalt i løpet av våren og felleskostnadene vil da gå noe ned igjen, til info.


Styret ønsker alle beboere en lugn førjulstid,