fredag 21. september 2018

Nytt fra styret uke 38

Status Selvaag Reklamasjon

Styret har vært i dialog med Selvaag ifm fem-årsfristen som utløp jan'18 og vi kan med glede meddele at vi endelig har kommet til en enighet på alle punkter.
Det foreligger nå en felles forventning om at de siste punktene blir ryddet opp i, og at tilbakeholdt beløp fra oss beboere blir løst ut i etterkant.

Vann i garasje
Selvaag skal nå igang med en ny utbedring i garasjen ifht vanntilsiget som fortsatt er et problem der nede.
Det vil bli noe graving og borring fremover.
Til de som har lagret utstyr i fellesboden må dette vennligst fjernes snarest.
Vi må også vente med sykkelparkering for vinteren inntil de gir klarsignal der nede. 
Gjesteparkeringen øverst ved fellesboden vil også være utilgjengelig en periode.
Beboere med tett tilknyttet p-plass til fellesbod kan bli nødt til å benytte nedre gjesteparkering ved behov.

Panel
Noe av panelen ute er montert feil som har resultert i sprekker og andre synlige skader. 
Disse vil bli byttet ut til våren i god tid før vi skal male husene.

Brannpanel
Etter litt detektivarbeid viser det seg at flere av brannpanelene ute også er montert feil, og at dette resulterer i at de sprekker opp i kanter og i ett tilfelle har løsnet og falt ned. 
Styret har levert god dokumentasjon på avviket.
Selvaag ser alvorlig på saken og skal gjøre stikkprøver og undersøke nærmere. 
Styret håper og tror at dette vil bli utbedret og etterfestet.

Istapper / vanntilsig bakkant takrenne
To av enhetene opplevde i vinter at det dannet seg istapper i bakkant av takrennene, innimellom panelene på takskjørtet.
Styret og Selvaag vil se ann situasjonen utover høsten og vinteren men vi trenger dokumentasjon, bilder/film. 
Så til de enhetene dette gjelder først og fremst, men også oss andre: 
Følg gjerne med ved kraftig regnskyll og når sneen kommer om dette er et gjentagende problem, og ta bilder eller film og send til styret.


Utelysene er nå endelig utbedret og nye kabler er lagt.
De råtne trærne i begge skogene er felt og vi er således klar for vær og vind i høst og vinter,
uten overraskelser i form av trær som detter ned i hagen til folk.

Dugnad vil bli arrangert medio oktober, vi håper så mange som mulig kan stille der.
Nærmere info kommer.