tirsdag 26. juni 2018

Nytt fra styret uke 26

Fasadevask, tak- og takrennerens
Arbeidene starter allerede førstkommende torsdag 28.06 og er lovet ferdig 13.07.
Svært viktig selvfølgelig at vinduer holdes lukket på dagtid eller hvis man reiser bort.
Aktør trenger også tilgang til utvendige vannkraner.
Arbeidstiden er satt til 08:00 til 19:00.

Trefelling
Det vil bli felt trær i den lille skogen mellom husene våre allerede i sommer.
Styret er igang med å vurdere tilbud. 
Mange av trærne er såpass skadet og råtne at trefeller vurderer de som en risiko.
Et av de større trærne falt ned forrige uke.
Styret har gitt beskjed om at vi vil beholde så mye som mulig men HMS må gå først.

Filter ventilasjonsanlegg
Det ligger fortsatt igjen 3-4 filtere i fellesboden.
Det er påbudt å skifte filtere to ganger pr år, og anlegget skal til enhver tid være i drift.
Legger ved link til manual. Beskrivelse av filterskiftet ligger også vedlagt i esken.
Uni 2 til 2.etg og Uni 3 til 3. etg.