onsdag 23. mai 2018

Nytt fra styret uke 21

Fasadevask
Vask av alle hus og vinduer, feiing av hustak og rens av takrenner gjennomføres i løpet av Juli mnd. Det estimeres en uke på hele jobben. 
Mer info kommer når vi har fått ekstakt dato.

Fellesbod
Mellom 15. april og 15. oktober kan det nå lagres akebrett, pulker og rattkjelker i fellesboden. Merkes med navn. 
Styret og beboerne må fortsatt ha tilgang på verktøy og redskaper så husk å stable pent innenfra og utover. 
Skiutstyr skal ikke lagres i fellesboden. 

Filter
Det står nå nye filter til ventilasjonsanlegget i fellesboden. 
Pass på at dere velger riktig type. Uni2 til 2 etg og Uni3 til 3 etg. 
Det er iflg husreglene påbudt å bytte filter to ganger pr år og anlegget må til enhver tid være i drift. 
Det kan føre til alvorlige skader på både egen og naboers enhet hvis man skrur av. 
Argumenter om at anlegget trekker mye strøm er ikke riktig.
Iflg leverandør er årlige utgifter på anlegget svært lave. 

Fellesarealer 
Vi er mange med barn her og leker deles og lånes over en lav sko. På kveldstid ligger det til tider litt her og der. 
Styret oppfordrer alle til å ta en runde og rydde opp etter seg når kvelden kommer. 
Sett gjerne hensatte leker på lekeplassen. 
Det har forøvrig kommet styret for øret at det har blitt kastet både leker og sykler som har ligget strødd. 
Det er selvfølgelig helt uakseptabelt og skaper bare konflikter.
Skulle være unødvendig å måtte fortelle voksne mennesker det...
Vi vil alle ha det pent og hyggelig her så ta dere en runde når ungene er ferdig å leke
de som kaster leker må roe seg og akseptere at det bor mange med barn her. 


Styret ønsker alle noen flotte sommerdager fremover.