tirsdag 11. november 2014

Nytt fra styret - Uke 46

Det nærmer seg jul og vi har en del viktig informasjon gjeldende adventssamling og sikkerhet.


Adventssamling


I god tradisjon inviterer festkomiteen til adventssamling og lysttening søndag 30. november kl. 17.00. Vi ønsker alle velkommen! Kanskje kommer nissen?

PÅMELDING: Inkludert barn til Hanne Olaussen i Skb. 146, innen 24. november.

Sjekk brannvarsler og brannslange

Julen er ekstra belastet med branner. Det anbefales at dere bytter batteri minst en gang i året eller når det begynner svakt å pipe i varslerne. Batteri SKAL byttes selv om det går på strøm! Hvis strømmen går er batteriene backup. Den Sjekk alle brannvarslere ved å trykke på "sjekk-knappen". Gå over brannslange og sjekk eventuelle brannslokkere du har kjøpt. Vær varsomme med bruk av levende lys. Les bruksanvisning for røykvarsler og brannslange her.

Rett fyring

Fyringssesongen er godt i gang og vi minner om bruksanvisningen for bruken av Curve 100-300 dere har i enheten. Bruk ordentlig ved, ikke hardpakket sagflis etc.
Bruksanvisning kan også lastes ned her.

Oppbevaring av brannfarlig materiale i garasjen

Viser til husholdensreglenes punkt om oppbevaring i garasjen: "Brannfarlig materialer som maling, løsemidler o.l skal ikke oppbevares i garasjeanlegget. Det er ikke tillatt med store reparasjoner, oljeskift etc. inne i garasjen eller på sameiets område. Det er røyking forbudt i garasjeanlegget".

Ny port ned til garasje

Vi har nå fått opp en port ned til garasjen som gjør det tryggere for barn å ferdes på området.

Husk å merke sykkelen

Med tanke på de kaotiske forholdene i fjor ønsker vi ha sykler merkes med husnummer, slik at vi vet hvem som eier disse. Dette gjøres enten med tape eller en merkelapp som festes til styret. Sykler uten merke vil bli fjernet.