torsdag 19. februar 2015

Nytt fra styret - Uke 8

Denne gangen har vi en del saker rundt el-kontroll. Vi takker for innsendte skjema for egenkontroll av elektrisk anlegg. Dette ga oss verdifull informasjon om rutiner for el-sikkerhet i hver enkelt husholdning.

Jordfeilbryter

Flere av beboerne har ikke krysset av for sjekk av jordfeilbryter, samt at enkelte har skrevet dette har de ikke. Alle enheter har dette på hver enkelt kurs i sikringsskapet (se bilde).

  • Dette er en liten sort T-knapp over hver enkelt kurs. Denne skal trykkes inn og kursen skal da umiddelbart falle ut.
  • Alle jorfeilbrytere skal teste minst en gang i året.

Det er også en egen beskrivelse av jordfeilbryterens funksjon på innsiden av døren i sikringsskapet.

De av dere som ikke har krysset av for dette vil bli tilskrevet per e-post for å bekrefte at dette nå er blitt gjort.

Kaffetrakter tilkoblet strøm

Flere har krysset av for at de ikke trekker ut kaffetrakter, vannkoke, brødrister etc. ut av veggen når det ikke er i bruk. Slike typer apparater står for en rekke branner i boliger. Dette er både på grunn av feil som oppstår, men også fordi beboer glemmer å slå disse av. Nyere kaffetraktere og  ekspressomaskiner har innebygget timer som slår disse av. For de av dere som ikke har dette, anbefales å kjøpet et koblingsur som monteres mellom kontakt og støpsel. Disse kan stilles til å slå av strømmen etter 15-60 minutter.

Et slikt koblingsur kan blant annet kjøpes på Clas Ohlson

Filterbytte

Styret har hatt usedvanlig store problemer med å få autorisert service på ventilasjon. Etter å forespurt åtte ulike firmaer har vi kun fått ett tilbud. Vi har også vært i kontakt med Flexit, produsenten av anlegget, og har i samråd med dem blitt enige om at det ikke er nødvendig med service før til neste vinter. Vi oppretter samtidig en felles filteravtale med Flexit, slik at filter byttes to ganger i året av hver enkelt beboer. Vi kommer tilbake med info når filterne har ankommet og kan hentes.

De av dere som opplever tekniske feil med anlegget skal kontakte Selvaags reklamasjonsavdeling, da vi fortsatt har tre års reklamasjon på leveransen.

Sameiemøte

Minner om sameiemøtet 10. mars. Sakspapirer sendes ved månedsskiftet per post.