onsdag 6. august 2014

Nytt fra styret - Uke 32

Hei alle og vel overstått sommer! Vi har noen saker på sensommeren som er viktige for beboerne. Se også egen innkalling til ekstraordinært sameiemøte i egen sak. Flere av sakene er tilbakemeldinger på brukerundersøkelsen fra før sommeren.

Trafikksikring av vei 

Styret har besluttet å bygge fartsreduserende tiltak gjennom asfaltering av en til to fartsdumper i bakken opp til lekeplassen. Antallet avgjøres i samråd med hva leverandør mener er fornuftig både i forhold til sikkerhet og praktisk bruk under alle værforhold, sommer som vinter. Da det er kostbart å starte opp et asfalteringsarbeid, kjøpes tjenesten fra Selvaag i forbindelse med annen asfaltering som må gjøre på tomten. Tidspunkt er ikke avklart.

Canal Digital - Bredbåndshastigheten økes

Vi har fått gledelig melding fra Canal Digital om at hastigheten på grunnabonnementet som følger enhetene økes til 5 Mbit opplasting og 2 Mbit nedlasting (fra 2/1). Dette gjelder alle Canal Digitals kunder med dette abonnementet. Alle skal ha fått fartsøkningen. Hastighetsøkningen vil medføre en prissøkning på 15 kr per husstand per måned, som vil bli synliggjort i neste års felleskostnader.

Fellesboden

I brukerundersøkelsen har flere etterspurt bakgrunn for at styret omdisponerte bruken av boden på sommerstid. Som flere sikkert har fått med seg ble det i vinter stablet sykler også i høyden. De innerste hadde ingen mulighet til å få tak i sine sykler, samt at det var krevende å få lagret nødvendig utstyr og lese av strøm for fellesområdet. Styret har målt opp hva vi kan få til med egne sykkelstativ, som er tilgjengelige for alle. Med de løsningene vi har funnet er det kun plass til 17 sykler i boden, dvs ca. halvparten av antall enheter. Tilsvarende er det ikke plass til 30 sett med dekk (44 med antall parkeringsplasser vi disponerer). Derfor er det vanskelig å finne noen rettferdig bruk av rommet. Innspill til annen disponering på andre måter mottas med takk, slik at vi kan vurdere bedre bruk av boden.

I sommersesongen er det i orden for beboerne å oppbevare plenklippeutstyr etc. i boden på eget ansvar.

Facebook

Enkelte ønsket større tilstedeværelse fra styret på Facebook. Rent teknisk er det ikke mulig å svare som "Styret Skullerudlia" i lukkede grupper, slik som på Fanpages for bedrifter og offentlige personer. Da vil kommentarer bli skrevet under styremedlemmets eget navn. Både fordi vi ønsker å skille når styremedlemmer opptrer som styre eller privatpersoner, samt at vi ønsker behandle og kommunisere likt til alle, ønsker vi kun å bruke e-post og websiden for vår form for kommunikasjon. Det som blir skrevet på Facebook av styremedlemmer må oppfattes som private oppfatninger og ikke styrets holdning til saken.

Status Selvaag

Selvaag hadde frist til 30. juni å fullføre arbeidet på fellesområdet. Dette ser vi ikke har holdt. Siden det har vært fellesferie har ikke styret enda full oversikt over hva som gjenstår.Vi kommer til å følge dette opp på neste styremøte Det er fortsatt ingen ferdigattest på byggene.

Neste styremøte

18. august. Saker kan sendes til styret i forkant av møtet. Minner også om ekstraordinært sameiemøtet som innkalt i egen sak 14. august.