fredag 20. juni 2014

Nytt fra styret - Uke 25Her kommer noen viktige oppdateringer for sameiets beboere.

Reparert sylinder i garasjen

Ny sylinder er nå satt inn i døren som ble skadet under innbruddet. Vanlig nøkkel vil nå fungere.

Nytt filter til ventilasjonsanlegg

Disse kan hentes i fellesboden i garasjen. VIKTIG: Det er to forskjellige typer filtre. 2. etasjers hus skal ta fra den store esken - en stor boks. 3. etasjers hus tar en liten eske fra stabelen til høyre. Viktig at alle bytter disse nå før sommeren.

Radonmåling

Det ble i løpet av vinteren gjort en radonmåling i flere av enhetene i sameiet. Det ble lagt måler i alle hustyper Vi har nå fått rapporten tilbake og den viser at vi er godt innenfor alle grenseverdier for radon. Rapporten kan fremvises av styret.

Neste styremøte er mandag 23. juni

Vi går en HMS-runde i forkant av møtet.