fredag 6. juni 2014

Nytt fra styret - Uke 23

Her kommer noen viktige oppdateringer, selv om det er stund til neste styremøte 23. juni.

Innbruddet

Som kjent hadde vi et innbrudd denne uken i garasjeanlegget. Saken er politianmeldt, slik at eventuell forsikringssaker kan henvises til denne anmeldelsen. Styret takker for alle innspill i forbindelse med saken og vurderer fortløpende tiltak for å trygge sameiet. Frem til ny lås er på plass er døren nede sperret. Vi henstiller alle å bruke fjernkontroll eller den andre inngangen.

Sikkerhet i garasjen

Vi ber alle om å være påpasselige når de går ut eller kjører ut fra garasjen. Når du skal kjøre ut bør du vente til garasjeporten går igjen, slik at ingen uvedkommende kan snike seg inn i anlegget. Påse også at dørene smekker igjen når du forlater garasjen.Fart i bakken

Barn leker
Husk at barna våre leker i bakken
Ett gjentakende tema i sameiet er den høye farten i bakken. Det er observert høy fart  fra eksterne kjøretøy, men også fra våre egne beboere. Vi henstiller alle til å vise hensyn til at det bor mange barn i sameiet. Selv om det kan virke klart, så er det kort vei fra mange terrasser ned til veien. Hvis dette ikke forbedrer seg, må styret se på løsninger som både skaper hinder for fremkommelighet og koster sameiet.

Kattenett på plass

Vi har fått på plass ett kattenett på den ene lekeplassen. Vi jobber med å få satt inn knotter, slik at den kan strammes bedre rundt sandkassen. Det skal være stramt når det settes på plass. Foreldre har ansvar for at når de er siste går fra lekeplassen, så skal nettet settes på plass. Vi ser også løsninger for den andre sandkassen.

Gressklipping av fellesområdet

Vi har fått i stand en avtale med Frode Gran Service om gressklipping. Frekvensen er 9 klipp i løpet av sesongen og 3 kantklipp i terrenget. De har klippet alle plener i dag også private områder. Vi har bedt om tilbud på begge deler, så vi anser dette som en test. De kommer tilbake og kantklipper neste uke. 

Vanningsplan
Vanningsplan - Klikk for større bilde

Vanning

Våren har allerede vært varm og det har vært veldig tørt. Vi ber alle om å vanne både egne og fellesområder grundig. Vi har hatt god effekt av fiberduken over nysådde områder. Noe duk finnes i fellesboden for å dekke til fellesområder som trenger dette. Vi skal også kjøpe inn mer gjødsel og såkorn.

Filterbytte

Flere enheter har nå fått melding om filterbytte. Styret gjør et felles innkjøp før sommeren, slik at alle får byttet. Denne gang er det kun snakk om bytte av filter, ikke service. Følgelig skal alle gjøre selve byttet selv.

Reklamasjoner

Selvaag er godt i gang med å utbedre reklamasjoner til fristen 30. juni. Blant annet er nå dempningmatter på plass under huskene. Vi er i forhandlinger om tilsvarende løsning på den andre lekeplassen. Alle beboere skal også ha fått tider fra Selvaag for innvendige reparasjoner. Vi vil i løpet av sommeren også få mer jord til sameiet.

Neste styremøte/HMS-runde

Neste styremøte er 23. juni. Det blir gjennomført en HMS-runde i forbindelse med møte. Fint om dere sender inn tips til mangler og feil dere har sett.