tirsdag 6. mai 2014

Nytt fra styret - Uke 19

Boden i garasjen 

Med bakgrunn i at vi ikke klarer å bruke boden på en rettferdig måte som sykkelbod ønsker styret å omdisponere bruken. Det er ikke plass til en sykkel fra hver enhet i sykkelstativ. Derfor ønsker styret at boden skal stå uten sykler i perioden 15. april til 15. oktober. I sommerperioden disponerer styret boden til lett tilgang og lagring hageredskaper verktøy, varer og annet utstyr. Vi ber om at syklene fjernes innen 10.5. Styret må se seg nødt til å rydde boden for alt av sykler og utstyr hvis det ikke er ryddet innen gitt frist. Si i fra til styret hvis du ikke har mulighet til å rydde så kan vi finne en løsning sammen. Den 15. oktober vil alle som måtte ønske det få sette sykkelen i boden, da vil det bli stablet slik at sykkelen ikke er tilgjengelig før 15. april neste år igjen. Da starter vi med maks en sykkel pr sameier, og fyller deretter opp så lenge det er plass.

Brukerundersøkelse

Styret sender ut en brukerundersøkelse av det forrige styret. Denne kommer i en egen e-post. Vi håper alle beboerne har tid og anledning til å svare på denne.

Brannvern


"Brannsikker bolig" er en brosjyre fra Brannvernforeningen som gir grunnleggende kunnskaper om brannsikkerhet. Dette kan være nyttig å lese. Last ned brosjyren på Brannvernforeningens sider.

Vannings- og lukeplan

Sameiet har store fellesområder som nå er sådd og må vannes og pleies ekstra denne sommeren. Vi oppfordrer derfor til at husene går sammen om å dele på oppgaven. Styret har delt tomten opp i soner og fordelt ansvaret på husene.

Styret håper beboerne selv kan stille med vannslange. Se vedlagt tegning for fordeling av ansvarsområde.


Egenmonterte lekeapparater/trampoliner på fellesområdet

Det har kommet ønsker fra enkelte om å montere trampoline på fellesområdet. Dette har styret sagt desverre nei til. Vi viser til styrets HMS-ansvar for alle slike apparater, samt nedenstående vurdering fra vår kontrollør av lekeapparater:

«Det er ikke ofte jeg ser trampoliner på en offentlig lekeplass, og det er først og fremst fordi det er en del skader på trampoliner, og fordi trampoliner som selges på et vanlig byggevarehus ikke er godkjent for en offentlig lekeplass. Styret er personlig ansvarlig hvis en ulykke oppstår uansett hvor bra HMS systemet deres er.»

Trampoliner og tilsvarende apparater tillates følgelig ikke på sameiet fellesområder.

Bytte av batteri i komfyrvakt

Flere har allerede opplevd at batteriet i den trådløse komfyrvakten har gått tom. Dette er merker du ved at du ikke lenger får skrudd på platetoppen. Batteriet bytter du enkelt ved å ta komfyrvakten av veggen, skrur ut to skruer og bytter 2 AAA-batterier. Les mer om komfyrvaktens funksjon i FDV.


Sommerfesten

Minner om sommerfesten. Lørdag 24. mai. Håper alle har anledning til å delta!


Styret takker for innsatsen på dugnaden 24. april!