fredag 4. april 2014

Nytt fra styret - Uke 14

Her kommer diverse nytt fra styret uke 14.

Protokoll fra sameiemøtet

Vi takker alle som deltok på sameiemøtet i mars. Protokoll fra møtet og påfølgende beboermøte er sendt alle på e-post. Protokoll fra sameiemøtet kan lastes ned her. 

Nytt styre

Det nye styret har hatt sitt første styremøte. Vi kommer til å videreføre det arbeidet til det forrige styret. Det vil i mai komme en beboerevaluering fra styret som vi håper alle har tid til å svare på. Kontakt med styret bør primært foregå på e-post (styret (at) skullerudlia.no). På enkle spørsmål forsøker vi å svare innen få dager. Hvis det er saker som må behandles på styremøte, tas dette på neste ordinære styremøte. Se i aktivitetskalenderen når neste møte avholdes.

Følgende personer sitter i styret:
 • Lauren Jensen - Styreleder
 • Stian L. Dahl
 • Jarle M. Alvheim - Webansvarlig
 • Frode A. Johansen
 • Mauricio Gonzalez - Ansvarlig for garasjer og dugnadslag


Dugnad

Torsdag 24. april - kl. 17.00 - 19.00
Vi legger opp vårdugnaden med raking/rydding og vedlikehold av fellesområder. Vi skal også ha se på mangler og skader i forbindelse med ettårsbefaringen av fellesområdet. Det blir enkel servering for voksne og barn i regi av festkomiteen etter dugnaden. Tips til vedlikeholdspunkter kan sendes styret på e-post eller nevn det for gutta i dugnadskomiteen:
 • Mauricio Gonzalez 
 • Nicolay Moe
 • Kenneth Lilleaas

Garasjevask

 Tirsdag 22. april gjennomføres garasjevask. Dette gjøres av et eksternt firma i perioden 08.00 til 16.00. I denne perioden må alle biler være fjernet fra garasjen, samt alle ting som er oppbevart på plassen.

Fellesboden

Som flere har fått med seg er fellesboden blitt overfylt med sykler. Styret ser på løsninger for å montere stativ, men i utgangspunktet er det vanskelig å få plass til alle syklene. Vi vil innen kort til be alle om å ta ut syklene fra boden, slik at vi kan finne riktig bruk av boden. Styret ønsker tilbakemeldinger og forslag til bruken av boden. Send forslag inn på e-posten til styret.

Sommerfest - Sett av datoen!

Lørdag 24. mai
Festkomiteen inviterer til gjentakelse av den suksessfulle sommerfesten i fjor. Sett av datoen. Følgende personer sitter i den nyvalgte festkomiteen:

 • Ane Sønsterud
 • Cathrine Høien
 • Hanne Olaussen
 • Janne Hegerstrøm Lauritzen
 • Ingrid Karlsen

Neste styremøte 

Mandag 5. mai

Styret ønsker alle en riktig god påske!