tirsdag 4. mars 2014

Innkalling til ordinært sameiermøte 2014

Velkommen til sameiermøte

Ordinært sameiermøte i Sameiet Skullerudlia avholdes onsdag 12 mars 2014 kl. 19:00 i Skullerudstua.

Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året.

Hvem kan delta på sameiermøtet?

Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig.

Sakspapirer

Sakspapirene distribueres i beboernes postkasser de nærmeste dagene.
Last ned sakspapirer her

Til behandling foreligger:


1. KONSTITUERING
  A) Valg av møteleder
  B) Opptak av navnefortegnelse
  C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen
  D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

2. ÅRSBERETNING FOR 2013

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2013
  Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.

4. GODTGJØRELSE TIL STYRET

5. INNKOMNE FORSLAG
  A) Fra styret: Gressklippetjeneste

6. VALG AV TILLITSVALGTE
  A) Valg av styreleder for 2 år
  B) Valg av 1 styremedlemmer for 2 år
  C) Valg av 3 styremedlemmer for 1 år

Oslo, 26.2 2014
Styret i Sameiet Skullerudlia