mandag 10. februar 2014

Nytt fra styret - Uke 7


Valg av nytt styre

På sameiemøtet onsdag 12. mars skal det velges nytt styre. Sittende styre stiller seg til disposisjon for gjenvalg, men ingen ønsker å stille som leder. Vi oppfordrer følgelig beboerne til vurdere om de selv er kandidat eller har forslag til ledervervet og andre verv.

Styret har foreslått følgende styresammensetning for perioden 2014/15:

  • Styreleder - Velges for 2 år
  • 1 styremedlem - Velges for 2 år
  • 3 styremedlemmer - Velges for 1 år


Saker til sameiemøtet

Vi minner om at saker som behøver behandling på sameiemøtet må meldes inn til styret. Minner om vedtektene for saker som krever sameiemøtets godkjenning jfr.§6: "Hvis det søkes om endringer av
ikke uvesentlig betydning for de øvrige sameiere, skal styret forelegge spørsmålet på
sameiermøtet til avgjørelse.". 
Vedtektsendringer skal også meldes inn i forkant av møtet.
Se vedtektene her.

Saker som dere ønsker at skal bli nevnt i sakspapirene må være oss i hende innen 20. februar. Saker etter denne fristen prøver vi å få distribuert i etterkant.

Bestilling av nye nøkler

Låsene på enhetene er såkalte systemsylindre. Nye nøkler kan kun bestilles av styret. Nøkler bestilles ved å sende e-post til styret. Ny nøkkel koster 340 kr inkludert rekommandert levering.