søndag 19. januar 2014

Nytt fra styret - Uke 3


Sameiet Skullerudlia Vinter
Hei her kommer årets første"Nytt fra styret".

Fart og kjøring i bakken

Det er blitt observert at enkelte beboere og gjester kjører opp bakken i alt for høy fart. Vi minner om at det er gangfart som gjelder og at det er mange av inngangene i husene som er uoversiktlige, slik at barn og voksne kan komme brått ut på veien. Kjøring i bakken skal begrenses til det høyst nødvendige. 

Handicap-plassene er også forbeholdt sitt formål. Er det behov for å stå parkert på snuplassen i en kortere periode, skal dere kjøre helt inn slik at dere ikke er til hinder for kjøretøy som må snu. Husk at i vinterperioden må brøytebilen også kunne snu.

HMS-runde - Mandag 20. januar

Styret skal gå en HMS-runde på fellesområdet i sameiet mandag 20. januar mellom kl. 18.00 til 19.00. Hvis dere har observert noe, eller ønsker å opplyse om ting. Ta kontakt med styret da eller send en e-post i forkant til styret.

Skadedyr og oppbevaring av mat

Enkelte har opplevd at de har fått besøk av skadedyr i boder etc. Styret har som kjent montert feller på fellesarealene, men det er også viktig at beboerne ivaretar sine arealer. Hvis dere opplever at dere har skadedyr innendørs, så må dere vurdere å reklamere til Selvaag om at enhet eller bod ikke er tett.

Annet viktige tiltak er å ikke oppbevare mat i uteboder. Minner også om husordensregelene som sier at man ikke skal hensette søppel utendørs eller mate fugler.


Ønsker du å stille til valg?

Sameiemøtet er som tidligere annonsert satt til onsdag 12. mars, kl. 19.00 - 21.00.
Da det ikke ble valgt valgkomité under forrige valgrunde, er det viktig at beboere vurderer om de ønsker å sitte i styret.Med hensyn til arbeidsmengden som har vært det siste året, samt at det fortsatt gjenstår en del arbeid, vil styret innstille til sameiemøtet at vi velger en leder og fire faste medlemmer. Leder og ett medlem velges for to år, resterende velges for ett år. Styret innstiller også til at vi skal velge en valgkomité, festkomité og dugnad/garasjelag.

Dere kan melde deres interesse til styret eller selvfølgelig stille som benkeforslag på selve sameiemøtet.

Ettårsbefaring med Selvaag

30. januar er det ett år siden de første store enhetene ble overtatt. Dette betyr at Selvaag innen kort tid vil kalle inn til ettårsbefaring av hver enkelt enhet. Vi vil anbefale alle beboere om å bruke tiden fremover til å gå gjennom sin enhet etter feil og mangler som bør reklameres på. Ettårsbefaring for fellesarealene vil foregå på våren, hvor styret representerer sameiet.