onsdag 6. august 2014

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte

Styret har besluttet å innkalle til ekstraordinært sameiemøte med bakgrunn i flere spørsmål som styret mener krever sameiets vurdering og godkjennelse. Flere av sakene innebærer betydelige investeringer, slik at vi håper flest mulig har anledning til å delta.

Tid: Torsdag 14. august, kl. 19.30
Sted: Lekeplassen på Skullerudbakken (Alternativt garasjen ved dårlig vær)

Innkalling er fordelt i alle postkasser, med mer detaljert informasjon om sakene.

TIL BEHANDLING FORELIGGER:


1. KONSTITUERING
A) Valg av møteleder
B) Opptak av navnefortegnelse
C) Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen
D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn


2.KAMERAOVERVÅKING
Styret foreslår kameraovervåking i garasjeanlegget. Basert på referanser fra andre borettslag og sameier vil det være et effektivt og preventivt tiltak for å unngå tyveri og hærverk. Kameraovervåking i sameiet må inn i vedtektene – og det kreves 2/3 flertall av de oppmøtte for å kunne gjennomføres. Mer detaljer i skriftlig innkalling fordelt i postkassen.

Forslag til vedtektsendring:

Tilførsel til § 11. Garasje/parkering
Kameraovervåking
Sameiet har godkjent kameraovervåking på sameiets fellesområder.
Styret har ansvar for at kameraovervåking foregår i henhold til Datatilsynets regelverk.3.STØTMATTER PÅ «HOVED» LEKEPLASSEN
Styret foreslår legging av støtmatter på lekeplassen ved broen. Basert på erfaring med støtmatter ved huskene vil det være det beste alternativet for å redusere vedlikeholdsutgifter samt være en mer sanitær lekeplass for barna. Mer detaljer i skriftlig innkalling fordelt i postkassen.

Vedtaket krever simpelt flertall blant avgitte stemmer


4.FJERNING AV SANDKASSEN VED HUSKENE
Styret foreslår fjerning av sandkassen ved huskene da dette brukes svært lite av barn i nabolaget og har blitt et samlested for flere dyr i nærområdet.

Vedtaket krever simpelt flertall blant avgitte stemmer

5. UTBYGGING AV BOD TIL HUS 5-8 
Mer detaljer i skriftlig innkalling fordelt i postkassen.

Vedtaket krever 2/3 flertall blant avgitte stemmer


6. UTBYGGING AV TERRASSE PÅ HUS 8 
Mer detaljer i skriftlig innkalling fordelt i postkassen.

Vedtaket krever 2/3 flertall blant avgitte stemmer

Oslo, 5. august 2014

I styret for Sameiet Skullerudlia