onsdag 6. august 2014

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte

Styret har besluttet å innkalle til ekstraordinært sameiemøte med bakgrunn i flere spørsmål som styret mener krever sameiets vurdering og godkjennelse. Flere av sakene innebærer betydelige investeringer, slik at vi håper flest mulig har anledning til å delta.

Tid: Torsdag 14. august, kl. 19.30
Sted: Lekeplassen på Skullerudbakken (Alternativt garasjen ved dårlig vær)

Innkalling er fordelt i alle postkasser, med mer detaljert informasjon om sakene.

TIL BEHANDLING FORELIGGER:


1. KONSTITUERING
A) Valg av møteleder
B) Opptak av navnefortegnelse
C) Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen
D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn


2.KAMERAOVERVÅKING
Styret foreslår kameraovervåking i garasjeanlegget. Basert på referanser fra andre borettslag og sameier vil det være et effektivt og preventivt tiltak for å unngå tyveri og hærverk. Kameraovervåking i sameiet må inn i vedtektene – og det kreves 2/3 flertall av de oppmøtte for å kunne gjennomføres. Mer detaljer i skriftlig innkalling fordelt i postkassen.

Forslag til vedtektsendring:

Tilførsel til § 11. Garasje/parkering
Kameraovervåking
Sameiet har godkjent kameraovervåking på sameiets fellesområder.
Styret har ansvar for at kameraovervåking foregår i henhold til Datatilsynets regelverk.



3.STØTMATTER PÅ «HOVED» LEKEPLASSEN
Styret foreslår legging av støtmatter på lekeplassen ved broen. Basert på erfaring med støtmatter ved huskene vil det være det beste alternativet for å redusere vedlikeholdsutgifter samt være en mer sanitær lekeplass for barna. Mer detaljer i skriftlig innkalling fordelt i postkassen.

Vedtaket krever simpelt flertall blant avgitte stemmer


4.FJERNING AV SANDKASSEN VED HUSKENE
Styret foreslår fjerning av sandkassen ved huskene da dette brukes svært lite av barn i nabolaget og har blitt et samlested for flere dyr i nærområdet.

Vedtaket krever simpelt flertall blant avgitte stemmer

5. UTBYGGING AV BOD TIL HUS 5-8 
Mer detaljer i skriftlig innkalling fordelt i postkassen.

Vedtaket krever 2/3 flertall blant avgitte stemmer


6. UTBYGGING AV TERRASSE PÅ HUS 8 
Mer detaljer i skriftlig innkalling fordelt i postkassen.

Vedtaket krever 2/3 flertall blant avgitte stemmer

Oslo, 5. august 2014

I styret for Sameiet Skullerudlia