tirsdag 8. oktober 2013

Nytt fra styret - Uke 41


 


 Dugnad avlyses

Høstdugnaden som var tiltenkt torsdag 10. oktober avlyses, da hovedhensikten var raking av løv. Dette ser vi nå er for tidlig. Nytt tidspunkt kommer senere.

Henting av farlig avfall

I perioden 21.oktober til 25.oktober vil det stå kasser fra Renovasjonsetaten for innlevering av farlig avfall i sameiet. Nærmere informasjon kommer.

Skilting

Vi har nå fått opp de fleste av skiltene vi har bestilt til sameiet. Dette gjelder blant annet adresseskilt, ferdsel sameiets område, samt parkeringsreglene for gjesteplassene. Minner samtidig om at plassene kun kan brukes av besøkende til sameiet og i maksimalt 48 timer.

Oppslagstavle

Det er satt opp en oppslagstavle på postkassestativet.  Beboerne oppfordres til å bruke den til å henge opp nabovarsler etc., og ikke henge dette opp andre steder. Alle beboerne er ikke på Facebook, så dette er et fint supplement når du har noe å informere om. Dette endrer ikke måten styret kommuniserer på; vi vil fortsatt bruke e-post og web som vår informasjonskanal. Ber alle beboerne å følge med når de går forbi eller kaster søppel.

Bodprosjektet

Minner alle beboerne i de store enhetene om møtet i bodprosjektet hos Vegard.
Onsdag 16. oktober kl. 20.00.

Ny lampe

Det ble tirsdag montert en ny lampe for å forbedre lysforholdene i fellestrappen opp til hus nummer 4. Takk til de som hjalp til og gravde grøften på kort varsel.Nye servicetilbud i nærområdet 

Vi har endelig fått ny REMA 1000 på Skullerud Torg. Det har også åpnet en liten Take-Away vis à vis T-banestasjonen. Som flere også har fått med seg har det blitt åpnet en ny midlertidig barnehage mellom bondegården og de kommunale boligene. Dette er en barnehage som midlertidig skal erstatte Storgården Barnehage på Manglerud som skal rives, samt Fuglemyra på Oppsal som skal rehabiliteres. Les mer på Dittoslo.no

Neste styremøte

Mandag 7. oktober.