fredag 13. september 2013

Nytt fra styret - Uke 37

Vi vil for det første takke alle som bidro på dugnaden 5. september.

Gressklipping

Det blir gjennomført en prøveklipp i dag 13. september av fellesområdene. Fint om styret får tilbakemelding på hvordan sameiet synes det er blitt gjennomført.

Høstdugnad

Vi legger opp til en høstdugnad 10. oktober, hovedsakelig for å rake løv og gjøre området klar til vinteren.

Bodprosjekt

I forbindelse med informasjonmøtet under forrige dugnad, ble det satt opp en prosjektgruppe for å se på boder for de store enhetene. De skal nå utarbeide mandat til neste styremøte, samt opprette dialog med alle beboerne i de store enhetene. Vi tar sikte på at komiteen leverer et beslutningsgrunnlag til neste ordinære sameiemøte i 2014.

Bodkomite som er valgt:
Vegar Rongli - Leder
Ingrid Karlsen
Olav Larsen
Frode Johansen

Asfaltering av inngangspartier

Som nevnt i forrige informasjonsskriv så skal Selvaag asfaltere inn til trappene. De som ikke ønsker dette eller annen løsning må så fort som mulig informere styret om dette. Det blir ingen kompensasjon fra Selvaag for å velge en annen løsning.

Utelys til hus 4

Flere har etterlyst ett trappelys til hus 4. Vi er i gang med å innhente pris hos elektriker.