mandag 26. august 2013

Nytt fra styret uke 35

Garasjevask

Torsdag 5. september gjennomføres garasjevask. Dette gjøres av et eksternt firma i perioden 08.00 til 16.00. I denne perioden må alle biler være fjernet fra garasjen, samt alle ting som er oppbevart på plassen.

Dugnad og informasjonsmøte

Torsdag 5. september ønsker styret at vi gjør en liten høstdugnad. Hovedsakelig skal vi rydde bekk og luke ugress. Vi kommer også til å ha et informasjonsmøte med styret kl. 19.00. Da vil vi informere status for ulike ting, samt være åpen for spørsmål fra sameiet.


Plenklipping/klippetjeneste

Flere har etterlyst en helhetlig plan for klipping av gress på sameiet. Styret er i ferd med å innhente tilbud for gressklippertjenester for å se dette opp i mot klipping på dugnad. Det er mulig vi gjør prøveklipping i høst med et eksternt firma.

Diverse på uteområdet

Diverse punkter som kommer av forbedringer på uteområdet.
  • Dødt tre ved bekken, utenfor Skullerudbakken 148 vil bli fjernet.
  • Støtdekke vil bli montert under husker, styret er også i ferd med å hente inn pris på dekke under den andre lekeplassen.
  • Grusganger mellom innkjørings vei og trapp eller platting asfalteres (Noen som ikke ønsker, må si i fra). 
  • Gruset areal mellom hus 1 og 2 , 2 og 3 planeres.

Skadedyr

Som flere av dere har fått med dere har vi hatt flere leverandører inne for å vurdere tiltak mot skadedyr. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Skilting

Vi jobber med å få på plass skilting for å redusere trafikk, opprettholdelse av båndtvang/bruk av pose. Beklager at dette har tatt tid.