torsdag 23. mai 2013

Nytt fra styret - Uke 21


På oppfordring kommer vi med en oppdatering på hverdagslige punkter.

Parkering/gjesteparkering

Syv plasser er merket i garasjen er nå merket "Gjester", i henhold angitt bruk i husordensreglene.

I tillegg er det tre HC-plasser på tomten:
  • En øverst i bakken
  • To mellom hus 5 og 6 
Styret har oppfordret Selvaag om å merke disse HC-plassene, men siden området ikke er ferdigstilt er dette enda ikke blitt gjort. Vi har ikke noen gjesteplasser utenfor parkeringsanlegget, alle disse tilhører nabosameie/borettslag. Tilby å hjelpe gjestene dine når de skal parkere slik at de parkerer på riktige plasser og at andre også får parkert. Det er viktig merke seg at parkering i bakken og snuplass mellom hus 5 og 6 ikke er tillatt, av hensyn til utrykningskjøretøy og fremkommelighet på tomten. De som parkerer på HC-plasser bes parkere lengst inn slikt andre kan komme forbi.Avfallshåndtering

Det er to avfallsdunker på tomten:

Papp/papir
Vi har opplevd flere tilfeller av at særlig papirdunken er full. Styret ber om at alle melkekartonger skal brettes og stappes, eggekartonger rives, pappesker deles opp i mindre biter slik at de ikke "bygger hus" nede i dunken.

Sortert avfall
Avfallsposer til plastavfall (blå) og matavfall (grønn) kan hentes på Rimi Skullerud, og de fleste andre matforretninger. Restavfall skal i "vrengte" poser. Nede i snuplassen Skullerudbakken/Johan Scharffenbergs vei finner dere container for glass- og metallavfall.

Store embalasjer som isopor skal kjøres på Grønmo.

Les hva som skal sorteres hvor her

Vask av garasje

Det vil sannsynligvis bli gjennomført en vask av garasjen før sommerferien. Nærmere informasjon vil bli gitt.

Selvaag beklager

Selvaag har fått tilbakemelding på at det er foregått jobbing på helligdager utomhus. De beklager dette og bedt styret viderebringe dette til sameiets beboere.

Gratis kanalbytte Canal Digital

I forbindelse med at TV2-kanalene er tilbake Canal Digital kan du gratis bytte kanaler i den valgfrie delen av grunnpakken innen utgangen av mai. TV2 Filmkanalen og TV2 Sport er ikke automatisk med i grunnpakken, og du må velge disse selv. Les mer på Canal Digital.no