torsdag 23. mai 2013

Nytt fra styret - Uke 22

Vanningsplan

Vanning av fellesareal 

Sameiet har store fellesområder som nå er sådd og må vannes og pleies ekstra denne sommeren. Vi oppfordrer derfor til at husene går sammen om å dele på oppgaven. Styret har delt tomten opp i soner og fordelt ansvaret på husene.

Styret håper beboerne selv kan stille med vannslange. Vi kjøper inn spreder om det er nødvendig. Enkelte har kanskje allerede dette. Se vedlagt tegning for fordeling av ansvarsområde.

Last ned vanningsplan her

Kontrollbefaring av fellesområder 

Selvaag har kalt styret inn til kontrollbefaring av fellesområdene torsdag 6. juni. Da skal i prinsippet alt arbeid være utført. I den forbindelse behøver styret tips og informasjon om ting som ikke er fullført eller mangler beboerne ser. Send tips til skullerudlia (at) styrerommet.net

Styret vil gå en egen befaring mandag 3. juni kl. 18.00, som dere også kan møte oss og påpeke mangler feil dere har sett.


Sommerfest!

Sommerfesten arrangeres lørdag 8. juni på øvre del av sameiet
Vi begynner kl. 16.00 på “snuplassen” med grilling av pølser og barneaktiviteter. Ca. kl. 20.00 begynner voksenfest. Fint hvis hvert hus tar med en rett (kan være grillmat, salat, dessert, osv) som vi legger ut på et bord til deling. Alkohol medbringes av hver enkelt!

Vi har laget et eget Facebook Event som dere kan diskutere festen på

Forslag mottas med takk og kan sendes til festkomite (at) skullerudlia.no!

Kjøring på tomten

Styret har fått flere henvendelser vedrørende kjøring på tomten. Vi har også fått flere muntlige forespørsler på om vi skal ha bom/fartsdumper for å begrense kjøring/fart. Styret ønsker i første omgang ikke å bekoste større investeringer som dette, men legger opp til bedre skilting og evaluerer saken på nytt etter sommeren. Viser for øvrig til husordensreglene om kjøring.

§11 i husordensreglene sier:
Veien gjennom sameiet skal i hovedsak være bilfri. Varelevering, inn- utlessing av store mengder bagasje er tillatt, men vis hensyn til barn som leker og bestemmelser for ro i sameiet jfr. §1. Kjøring skal foregå i gangfart. Det er kun biler med HC-tillatelse som kan stå parkert på anviste HC-plasser. Utrykningskjøretøy skal alltid kunne komme seg frem.