tirsdag 11. juni 2013

Nytt fra styret - Uke 24

Presisering solskjerming

Det har vært en del usikkerhet rundt valg av egen leverandør og materiellvalg på innkassing. Styret fant det nødvendig og presisere  i forhold til dette:

Beboere står fritt til å velge annen leverandør enn Solskjermingsgruppen såfremt følgende blir opprettholdt: Fargen på duken skal være helt lik den markiselaget plukket ut fra Solskjermingsgruppen (Denne duken leverer alle større leverandører). Fargen på kassen til markisen skal være grå eller så lik som mulig fargen på kassen fra Solskjermingsgruppen.

Ut over dette gjelder tidligere vedtak om informasjon til styret fra 22. mai:
I alle tilfeller hvor en annen leverandør enn Solskjermingsgruppen benyttes skal styret bli orientert om bestiller, hvilken farger (All skjerming inkludert innfestning), og hvilken innfestning som skal benyttes. Dette av forsikringsmessige årsaker da fasaden går under felles byggforsikring og reklamasjon overfor Selvaag. Det er IKKE tillatt å velge løsninger som krever gjennomføring/borring gjennom vegg. Eksempelvis innvendig sveiv.

De som allerede har bestilt fra Solskjermingsgruppen vil få fargen som var valgt av markisegruppen.

Sommerfesten!

Styret ønsker å takke festkomiteen for strålende innsats for å få arrangert sommerfesten 8. juni. Vi takker alle som deltok og håper det ble en hyggelig kveld med god mat og underholdning for voksne og barn.