tirsdag 25. juni 2013

Nytt fra styret - Uke 26

Skadedyr

Enkelte beboere har opplevd å få besøk av skadedyr på terrassen. Dette gjelder særlig husene 5 og 6 som har et fall ned på terrassen som gjør at dyrene ikke kommer seg ut igjen. Det viktigste tiltaket er at styre oppfordrer de berørte å skape en rømningsvei for dyrene opp og ut fra terrassen, gjerne med en trapp eller list de kan krype opp igjen. Pass også på at matrester ikke blir igjen på terrassen. Vi vil å få inn et skadedyrsfirma over sommeren for å se på generelle utfordringer med skadedyr på tomten.

Vedlikehold, klipping av fellesarealer

Styret håper de nærmeste naboene av fellesområder tar ansvar for klipping. Hvis dette ikke fungerer må man inngå avtale med vaktmesterfirma til å gjøre dette. Styret tror dette vil bli dyrt pga lite areal og avstander mellom arealene, i tillegg til at «gressbakkene» som Selvaag har levert ikke er tromlet eller ryddet for stein. Gi tilbakemelding etter hvert hvis noen ser at «dugnad» ikke er den riktige løsningen.

Vedlikehold av terrasser

Terrasser er hver enkelt beboers ansvar å vedlikeholde. Sameiet har rekkverk i både hvitt og trefarge. Hvis noen ønsker å male rekkverk så skal disse males i samme farge som levegger og øvrige detaljer på husene (NCS S0502B). Detaljert malingsoversikt finner dere i FDV. Terrasser bør oljes/beises. Vi oppfordrer at det brukes en nøytral farge.

Kommunikasjon med styret

Styret ønsker å svare på saker skriftlig per e-post. Dette både for å dokumentere saksgang, men også for vi opplever at det er belastende at enkeltpersoner i styret må ta på seg den upopulære oppgaven og gi muntlige tilbakemeldinger. Styret ønsker også at saker til styret primært gjøres per e-post og ikke muntlig til enkelte styremedlemmer.

Sommerferie

Sommerferien er høysesong for innbrudd, så vi ber alle beboere være oppmerksomme på dette. Si i fra til naboer om når og hvor lenge du blir borte. Be dem ta inn posten eller be om oppbevaring på postkontoret. Hvis du vurderer å montere alarm har flere organisasjoner og foreninger rabattavtaler med de ledende selskapene, blant annet OBOS og Huseiernes Landsforbund. Styret vil også skifte kode på inngangsdøren til garasjen i inneværende uke. Nærmere info kommer i egen epost.

Noen tips finner du i denne artikkelen i Dagbladet fra 15.6.
La Posten oppbevare posten for deg. Les mer på posten.no

Styret ønsker alle en riktig god sommer!