mandag 26. oktober 2015

Nytt fra styret uke 44


Valg av ny TV & brebånd leverandør
Styret har besluttet å inngå en tre års avtale med Get når avtalen med Canal Digital utløper den 01.02.2016. Styret har forhandlet frem en ny avtale med bakgrunn i rammeavtale med OBOS. Den nye avtalen medfører at sameiet sparer en betydelig sum ved å bytte til Get for levering av TV- og bredbåndstjenester. Priser for å oppgradere til høyere bredbåndshastighet er også rimeligere enn dagens leverandør. Grunnpakken vil være med samme bredbåndshastighet (5/5 Mbps).
Det er nødvendig å gjøre noe mindre gravearbeider for at Get skal overta som leverandør. Dette blir utført før vinteren, altså om ikke så lenge.
Styret kommer tilbake over nyttår med nærmere informasjon angående det praktiske rundt utskiftning til Get box HDPVR, og innlevering av nåværende boks fra Canal Digital. For de som eventuelt har oppgradert boks fra Canal Digital, vil GET sponse 1500kr i å kjøpe tjenester for fra GET mot fremvisning av kvittering. Du beholder boksen og kan eventuelt selge den på Finn.no.
Rensing av takrenner/utskifting av pærer i lysmaster
Det er bestilt rensing av takrenner. Arbeidet blir utført av Frode Gran Service AS i uke 46. Det vil også bli skiftet lyspærer i lysmastene samtidig. Arbeidet vil medføre bruk av lift.
Vi ber foreldre holde barna i god avstand når dette arbeidet pågår.
Oppbevaring i garasjen
Styret vil igjen påpeke at det er ikke tillatt med oppbevaring av lett brennbare gjenstander i garasjeanlegg! Stjerneskudd, pappesker, propantanker, spraybokser med brennbare gasser, væsker/olje skal ikke oppbevares i garasjen da disse er lett antennelig. Vi ber også alle om å holde ting låst og skjult slik at det ikke blir fristende med flere innbrudd.

Oppbevaring i fellesbod
Vi minner på at hver enkelt enhet kan lagre en sykkel i fellesboden i vinter. Styret ser at det lagres en del annet enn sykler, og vi ber de som eier dette om å fjerne dette snarest slik at det blir plass til en sykkel for alle.