onsdag 9. september 2015

Nytt fra styret uke 37

Endringer i styret

Stian Dahl har fungert som konstituert styremedlem for Hans Petter Høien siden slutten av mai. Stian trer ut av styret med umiddelbar virkning og Mauricio Gonzalez som har fungert som varamedlem trer inn som fungerende styremedlem frem til nytt valg ved sameiermøtet i mars 2016.

Lyktestolper uten lys
På søndag falt en av lyktestolpene delvis ned. Styret har sendt en hastesak til Selvaag med krav om at dette må utbedres umiddelbart. Selvaag retter opp så fort som mulig. Lyktestolpen er midlertidig sikret og strømmen er tatt for sikkerhetsskyld. For øvrig har styret påpekt manglende fundamentering av lyktestolper svært lenge.

Bytte av ventilasjonsfilter
Nye filter er bestilt og blir lagt inn i fellesboden for utlevering. Leverandøren av ventilasjonsaggregatene anbefaler at det skiftes to ganger i året, før og etter pollensesongen. Styret har nå tilpasset filterbyttet slik at vi er i rute med dette. De gamle filtrene kan kastes i vanlig restfall.

Fellesboden
Fra og med 15. oktober er det tillatt med lagring av én sykkel pr husstand. Husk å markere sykkelen med navn og husnummer i tilfelle den må flyttes før våren.