tirsdag 7. juli 2015

Nytt fra styret uke 28

Nytt fallunderlag på hoved lekeplassen
Som tidligere informert så er det bestilt plasstøpt gummidekke til hoved lekeplassen. Leverandøren er avhengig av oppholdsvær for å kunne legge gummidekke og de ble veldig forsinket grunnet en veldig våt mai og juni. De jobber syv dager i uken for å ta igjen og håper å kunne bli ferdig med lekeplassen vår i løpet av uken (*med forbehold om oppholdsvær). Beklager at det har tatt meget lang tid!
 
Gressklipping av fellesområdet
 
Frode Gran Service er informert, på nytt, om hvilke fellesområder de skal klippe. Styret satser på at alle fellesområdene blir tatt fremover i henhold til avtalen som er inngått.
 
Etablering av retningslinjer
 
Referer til det som ble vedtatt på årsmøtet i mars med tanke på utarbeidelse av nødvendige retningslinjer for eventuell utbygging og eksteriørmessige forandringer. Styret venter på svar fra kommunen om forhåndskonferanse. Så fort forslaget til retningslinjer er klart, vil innkalling til ekstraordinært sameiemøte bli sendt ut til alle beboere. Styret ønsker samtidig å minne om at vedtekter og regler skal følges når det gjelder egne utbygginger og tilpasninger. Områder som den enkelte sameier har eksklusiv bruksrett er omfattet av sameiets vedtekter og husordensregler.
 
Sommerfest
 
Hold av lørdag, 29. august! Fest for barna begynner kl. 14.00 og voksenfest begynner kl. 20.00. Invitasjonen med mer informasjon er distribuert alle pr post. Vennligst husk å sende påmelding via mail til Anna Larsen eller Hanne Olaussen innen 20.august!
 
Neste styremøte
 
Onsdag, 19. august