tirsdag 26. mai 2015

Nytt fra styret uke 22

Utskifting i styret

Stian Dahl, som ble valgt inn som varamedlem på sameiemøte i mars, trer inn umiddelbart som fungerende styremedlem for Hans Petter Høien som flytter til sommeren.
 
Nytt fallunderlag på hoved lekeplassen

Plaststøpt gummidekke blir montert på hoved lekeplassen av CH Prosjekt i begynnelsen av juni (*med forbehold om oppholdsvær). Lekeplassen blir sperret av etter arbeidet så det er viktig at ikke området blir rørt før alt er tørt.

Etablering av retningslinjer

Referer til det som ble vedtatt på årsmøtet i mars med tanke på utarbeidelse av nødvendige retningslinjer for eventuell utbygging og eksteriørmessige forandringer. Prosjektet er igangsatt og styret håper på å fremlegge forslaget på et ekstraordinært sameiemøte før sommeren. Styret ønsker også å minne om at vedtekter og regler skal følges når det gjelder egne utbygginger og tilpasninger. Områder som den enkelte sameier har eksklusiv bruksrett er omfattet av sameiets vedtekter og husordensregler.