onsdag 15. april 2015

Nytt fra styret uke 16

Vårdugnad
Våren er kommet og vi har planlagt vårdugnad over 2 dager. Fint om du kan delta begge eller bare en av dagene. Dugnaden er allerede onsdag 22. april kl. 18.00* og torsdag 23. april kl. 17.30. Innspill kan sendes til styret. Dugnadskomiteen består av Olav, Christian, Dickson og Mauricio.

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte onsdag den 22. april kl. 17.30

Styret har besluttet å innkalle til ekstraordinært sameiemøte med bakgrunn i rammepris på fallunderlag på lekeplassen som styret mener krever sameiets vurdering og godkjennelse. Vi håper flest mulig har anledning til å delta.

Tid: Onsdag 22. april, kl. 17.30 (*rett før dugnad)
Sted: Lekeplassen på Skullerudbakken

Innkalling er fordelt i alle postkasser, med mer detaljert informasjon om sakene.

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1. KONSTITUERING
 A) Valg av møteleder
 B) Opptak av navnefortegnelse
 C) Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen
 D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

2. FALLUNDERLAG PÅ HOVED LEKEPLASS
Sameiet godkjente en rammepris for innkjøp og montering av gummimatter samt nødvendig grunnarbeid på hoved lekeplassen på ekstraordinært sameiemøte den 14.august 2014. Styret har i etterkant undersøkt flere typer fallunderlag. Det viser seg at plass støpt gummi er et mer solid og rimeligere alternativ til gummimatter over tid da de har lenger holdbarhet og krever mindre vedlikehold. Styret ber om godkjenning av en økning i  prisramme for grunnarbeid og legging av plass støpt gummidekke (EPDM).

Vedtaket krever simpelt flertall blant avgitte stemmer

Oslo, 15. april 2015

I styret for Sameiet Skullerudlia

Gatefeiing

Gatefeiing blir utført på dagtid den 20. april. Fint om ingen biler er parkert ved HC-plassene og/eller ved snuplassen den dagen.

Garasjevask

Tirsdag 28. april gjennomføres garasjevask. Dette gjøres av et eksternt firma i perioden 08.00 til 16.00. I denne perioden må alle biler være fjernet fra garasjen, samt alle ting som er oppbevart på plassen.