søndag 3. april 2016

Nytt fra styret uke 13

Service på ventilasjonsanlegg
De fleste har nå antakelig hatt gul lampe for filterskifte på ventilasjonsanlegget. Styret har inngått en avtale med en leverandør som skal utføre service og skifte filter på ventilasjonsanlegget. Servicen utføres mellom kl. 09.00-15.00 den 12. og 13. april. Service/filterbytte tar ca. 20 minutter forutsatt at det er enkel tilgang til anlegget. Fint om alle rydder foran sitt anlegg i forkant slik at teknikerne ikke trenger å bruke unødvendig tid. Styret skal lage en oversikt over ca. klokkeslett og dag for når servicen finner sted for den enkelte beboer. Oversikten blir sendt ut innen 10.april. Om du har mistanke om at det er noe feil med ventilasjonsanlegget og/eller har spesielle ønsker for når service/filterbytte utføres hos deg, send en mail til styret(at)skullerudlia.no innen torsdag, 7. april så vil styret forsøke etter beste evne å imøtekomme dine spesifikke ønsker. Om du ikke har mulighet til å være hjemme er det fint om du gir nøkkelen til en god nabo og informere styret slik at teknikerne kan utføre kontroll hos alle. Det er viktig å utføre service og skifte filter regelmessig (ca. 2 ganger pr. år) for å opprettholde garantien på ventilasjonsanlegget derfor har styret tidligere besluttet at denne kostnaden blir inkludert i felleskostnadene den enkelte betaler til sameiet hver måned. Det vil ikke forekomme ekstra kostnad for å utføre service/filterbytte.
Garasjevask/Gatefeiing
Onsdag 27.april gjennomføres garasjevask og gatefeiing. Dette gjøres av et eksternt firma i perioden 08.00 til 16.00. I denne perioden må alle biler være fjernet fra garasjen, samt alle ting som er oppbevart på plassen. Fint om ingen biler er parkert ved HC-plassene og/eller ved snuplassen den dagen.
Dugnad
Våren er kommet og vi har planlagt vårdugnad over 2 dager. Fint om du kan delta begge eller bare en av dagene. Dugnaden blir på onsdag 27.april kl. 17.30 og tirsdag 3.mai kl. 17.30. Innspill kan sendes til styret som kan videresende til dugnadskomiteen bestående av Steinar (nr. 138) og Anne Marie (nr. 120).
Oppbevaring i fellesbod
Vi minner at hver enkelt enhet kan lagre en sykkel i fellesboden i vinterperioden mellom 15.oktober-15.april. Fint om alle som har oppbevart en sykkel i fellesboden fjerner den innen 15.april. I sommersesongen er det i orden for beboerne å oppbevare plenklippeutstyr etc. i boden på eget ansvar.
Kontroll på lekeplass
Styret har engasjert et ekstert firma for å utføre kontroll av lekeplassene. Dette for å sikre at lekeplassene er sikre til en hver tid som en del av styrets HMS-arbeid. Årets kontroll blir utført i slutten av april/begynnelsen av mai. 
Neste styremøte
3.mai