mandag 9. desember 2013

Nytt fra styret - Uke 50

Sjekk brannvarsler og brannslange

Julen er ekstra belastet med branner.
Det anbefales at dere bytter batteri minst en gang i året eller når det begynner svakt å pipe i varslerne. Batteri SKAL byttes selv om det går på strøm! Hvis strømmen går er batteriene backup. Den Sjekk alle brannvarslere ved å trykke på "sjekk-knappen". Gå over brannslange og sjekk eventuelle brannslokkere du har kjøpt. Vær varsomme med bruk av levende lys. Les bruksanvisning for røykvarsler og brannslange her.

Rett fyring

Fyringssesongen er godt i gang og vi minner om bruksanvisningen for bruken av Curve 100-300 dere har i enheten. Bruk ordentlig ved, ikke hardpakket sagflis etc. Bruksanvisning kan også lastes ned her.

Takk for deltakelsen på julegrantenningen!

Vi takker alle som deltok på julegrantenningen 1. desember. Det var hyggelig stemning og god gløgg med pepperkaker til. Takk til festkomiteen for arbeidet.

Parkering/postkasser i julen

Mange er bortreist i julen, samtidig skal flere har besøk i høytiden. Det er fint om de av dere som har ledige plasser informerer naboer om eventuelle ledige plasser på jul- og nyttårsaften. Vi oppfordrer alle naboer som er hjemme å være behjelpelig med å tømme postkasser og ha et ekstra oppsyn til tomme enheter.

Ventilasjon

Vi gjennomførte service på aggregatene til ventilasjonsanlegget. Enkelte påpekte det de mente var ulike feil og mangler til servicemedarbeiderne. Hvis dere mener ting er feil med anlegget ut over det de fant, må det kjøres reklamasjon på vanlig måte mot Selvaag.

Sameiemøte

Vi har bestilt Skullerudstua til onsdag 12. mars 2014, kl. 19.00-21.00. Hold av datoen, innkalling vil komme i slutten av februar.

Neste styremøte 

Onsdag 15. januar 2014


Styret ønsker alle en riktig god jul og godt nytt år!