tirsdag 5. mars 2013

Nytt fra styret - Uke 10

Styret har hatt styremøte og har en del viktige saker å informere om.

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte

I løpet av de nærmeste dagene vil dere motta innkalling til ekstraordinært sameiemøte i postkassen. Saker til sameiemøtet meldes inn til: skullerudlia (at) styrerommet.net

Tid:
Onsdag 13. mars, kl. 17.30
Sted:
OBOS
Hammersborg Torg 1
0179 OSLO

Agenda kan lastes ned her

Fellesområder overtatt

Styret overtok formelt fellesområdene tirsdag 26. mars. Mye arbeid gjenstår som er sesongbetont, men som vi forventer være avsluttet innen 1. juni. I tillegg har styret stilt en rekke spørsmål til Selvaag som totalt sett er bakgrunn for at vi holder tilbake et så omfattende beløp. Styret vil orientere om saken på sameiemøtet.

Husordensregler

Et viktig punkt på det ekstraordinære sameiemøtet er å vedta husordensregler. Styret har utarbeidet et forslag som kan lastes ned og sendes til alle sameiets hustander for gjennomlesning. Disse må formelt vedtas på sameiemøtet. Innsigelser eller ønsker kan fremmes på møtet, men styret vil gjerne få informasjon om endringsønsker på forhånd. Send dette til skullerudlia (at) styrerommet.net.

Vi håper husordensreglene kan være veiledende for alle beboerne frem til de er formelt vedtatt.

Last ned forslag til husordensregler her

Parkeringsplasser og utleie

I forslaget til husordensregler har styret fremmet forslag om at parkeringsplasser ikke skal leies ut til leietakere utenfor sameiet. Vi ber om at de som vurderer dette avventer vedtak på sameiemøtet før dere legger ut annonser eksternt. Dette er med bakgrunn til sikkerhet og tyveri.