tirsdag 12. mars 2013

Oppdaterte forslag sameiemøte

Vedlagt følger oppdaterte forslag til husordensregler med alle innspill styret har mottatt til nå.

Husordensregler med kommentarer

Innkomne forslag

Følgende innkomne forslag har kommet inn


Tid:
Onsdag 13. mars, kl. 17.30
Sted:
OBOS
Hammersborg Torg 1
0179 OSLO


Vel møtt!