onsdag 20. februar 2013

Nytt fra styret - uke 8

Fellesområder/garasje 

Vi minner om at vi fortsatt ikke har overtatt fellesområdene, derfor kan dere ikke montere/installere noe i garasjene. Overtakelse er satt til 26. februar. Etter dette er det heller ikke anledning til å gjøre endringer av fellesområdene/garasjen herunder el-installasjon, uten styrets godkjennelse. Styret er i ferd med å undersøke kapasitet på anlegget og kostnad for montering av kontakter for hver plass. Frem til dette er utredet og fremlagt sameiemøtet vil styret ikke godkjenne noen slike installasjoner.

Håndløper til trapper

Som de fleste av dere har fått med seg kommer Selvaag til montere håndløper i trapper for flere av seksjonene. De som er berørt har fått egen e-post fra Selvaag om dette.

Husordensregler

Styret er i gang med å utarbeide husordensregler for sameiet. Disse må vedtas av sameiet på det ekstraordinære sameiemøtet 13. mars. De vil bli lagt ut for gjennomlesning i god tid før sameiemøtet, og vi håper disse kan være veiledende for alle beboerne frem til de er vedtatt.

E-poster til styret

Når sameiets beboere sender e-post til styret, forsøker vi å svare på det vi kan innen få dager. Hvis det er saker som må behandles på styremøte, tas dette på neste ordinære styremøte. Se i aktivitetskalenderen når neste styremøte avholdes.

Nei til reklame

Vi har satt en mal på hvordan "Nei til reklame"-lappen skal festes. Dette hindrer at du mottar uadressert reklame i postkassen. Se på postkassen til Frode Johansen (Skb. 122) som eksempel. Klistrelapp får du gratis på postkontoret.