fredag 18. januar 2013

Nytt fra styret - Uke 3
Her kommer litt nytt fra styret som hadde styremøte 17. mars og overtakelsesbefaring av fellesarealene 18. mars.

Nytt ekstraordinært sameiemøte

Styret ønsker å kalle inn til ekstraordinært sameiemøte onsdag 13. mars i OBOS sine lokaler i sentrum. Dette for å kunne ta opp viktige spørsmål og kunne informere sameiet samlet. Formell innkalling vil bli sendt i starten av mars.

Ferdigbefaring av fellesområder

Styret har gått ferdigbefaring av deler av fellesområdene. I denne omgang ble garasjen og området rundt hus 5-8 tatt. 1-4 er fortsatt byggeplass og vil bli befart på et senere tidspunkt. I det store og det hele var forholdene bra. Det gjenstår en del arbeid, men mye skal være på plass til overakelsen av fellesarealene 28. januar. Hjertelig takk for alle innspill vi fikk til styremailen i forkant. Enkelte større spørsmål om lufting av kledning, krypkjeller og bodplass avventer vi en formell tilbakemelding fra Selvaag.

Postnummer

Styret har blitt orientert om at det er Posten har gitt sameiet et annet postnummer (1188) enn det Selvaag har opplyst om (1189). Vi jobber med å undersøke saken, dere bør med fordel vente med adresseendringene inntil dette er avklart.

Forsikring

Vi har nå på plass polisenummer fra IF Skadeforsikring. Enkelte låneinstitutsjoner ønsker dette nummeret for å overføre lånet.
Polisenummer: 602725

Husleie

På det ekstraordinære sameiemøtet ble det orientert om at det kan bli innkrevd ekstra husleie for å klare startkostnadene. Slik budsjettet og avtalene er nå, vil dette ikke lenger være aktuelt. De første beboerne vil motta faktura fra OBOS innen kort tid.

Canal Digital

Vi har lagt ut informasjon om striden mellom Canal Digital og TV2, samt deler av den informasjonen som alle eiere har fått tilsendt fra Canal Digital. Les mer her

Markiser

Styret vil prøve så raskt som mulig prøve å finne en felles leverandør for markiser. Dette vil bli orientert om på sameiemøtet i mars.

Container

Selvaag har gitt beskjed om at de ikke stiller med container ved overflytting. Styret har også vurdert det dit at det er for kostbart å leie en container gjennom alle overtakelsene. Heldigvis er det kort vei til Grønmo Gjenbruksstasjon som har fri levering for private. Les mer om åpningstider og levering her

OBS: Det er ikke tillatt å kaste flytteavfall i søppelbrønnene til sameiet.