fredag 11. januar 2013

Overtagelse av fellesarealer

Styret skal sammen med Selvaag gå befaring av fellesarealene 18. januar. Befaringen vil inbefatte garasjeanlegget og utomhusarealer. I denne forbindelse har styret engasjert en takstmann.

Selve overtagelsen av fellesarealene vil foregå 28. januar. Dvs. før overtakelse av seksjonene.

I den forbindelse ønsker styret innspill og tips til feil og mangler beboerne har sett på sine runder på tomten.

Eksempler kan være:
  • Dårlig drenering
  • Sikring av tomten
  • Skader og konstruksjonsfeil
  • Mangler på garasjeanlegg
  • Beplantning
Vi ber om at tips og ev. bilder sendes styret på e-post: skullerudlia (at) styrerommet.net