fredag 3. mai 2013

Dugnad 7. mai

Skullerudlia
Som vist til i tidligere e-post og sak på websiden, er det blitt innkalt til dugnad den 7. mai.

I forbindelse med at Selvaag har store arbeider på gang i fellesområdet, blir det begrenset med oppgaver denne dagen. Vi vil allikevel benytte anledningen til å gjøre enkelte oppgaver, samt informere om valg av markiser/solskjerming.

Dugnad starter kl. 18.00

18.00 - 18.30 Informasjon om valg av markiser/solavskjerming
               v/Markiselaget
18.30 - 19.30 Eventuelle ryddearbeider