lørdag 13. april 2013

Nytt fra styret - Uke 15

Veien i sameiet

Kjøring i sameiet

Styret ønsker å minne om punktet i vedtatte husordenregler om kjøring på sameiets område:

"Veien gjennom sameiet skal i hovedsak være bilfri. Varelevering, inn- utlessing av store mengder bagasje er tillatt, men vis hensyn til barn som leker og bestemmelser for ro i sameiet jfr. §1. Kjøring skal foregå i gangfart. Det er kun biler med HC-tillatelse som kan stå parkert på anviste HC-plasser. Utrykningskjøretøy skal alltid kunne komme seg frem."

Dugnad - Tirsdag 7. mai

Årets vårdugnad legges til tirsdag 7. mai etter arbeidstid. Nærmere informasjon vil komme.
Innspill til oppgaver som bør tas på dugnaden kan sender styret. skullerudlia (at) styrerommet.net

Utekranene

Våren nærmer seg med stormskritt og flere kan få behov for å bruke vann utendørs. I alle husstander er utevannet avsteng i et fordelerskap. I nedre tre-etasjers og alle to-etasjers husene er stoppekranen bak innspeksjonsluken på toalettet ved inngangen. I de øvre tre-etasjers husene er den "praktisk" plassert i luken bak kjøleskapet.

Nøkkel til utekranen er også lagt i dette skapet!

Markiser

Det utnevnte markiselaget er nå i sluttinnspurten av arbeidet. Mer informasjon vil komme så fort alt er avklart.

Garasjeportåpner

Mange har hatt problemer med garasjeportåpneren som ble levert med huset. Har du den utgaven i sølv med tre knapper, kan feilen være barnesikringen. Hvis fjernkontrollen gir raske blink, uansett hvilken knapp du trykker er denne påslått. For å slå av denne trykker du på den ytterste knappen (den lengst fra nøkkelringen) og deretter på den innerste knappen. Lampen lyser da et lengre øyeblikk. Etter dette skal fjernkontrollen fungere.


Den uoffisielle dugnaden

Takk til alle som bidro på "dugnaden" forrige søndag. Det ble mye finere etter å få plukket litt søppel.