onsdag 11. oktober 2017

Nytt fra styret uke 41

Høstdugnad
Høstdugnaden er utført med stort hell i år som i fjor. En stor takk til dugnadskomiteen som igjen har planlagt og fått til en godt gjennomført dugnad.

Tiltak innkjøring
For å redusere trafikken til husstander i sameiet, besluttet styret å etablere bom ved innkjøringen. Denne er på plass og ser ut til å fungere meget godt til sin hensikt. Vi håper og tror alle beboere er fornøyd med denne løsningen for et tryggere utemiljø for våre barn.
Styret presiserer likevel at det er viktig at man ikke åpner bommen for leveranser som kan levers uten bil.

Fellesboden
Vi minner om at hver enkelt enhet kan lagre en sykkel i fellesboden i vinterperioden. Vinterperioden starter 15.oktober.

Filterbytte
Det er igjen snart tid for filterbytte. Nye filtre er bestilt og leveres av Flexit. Filtrene byttes av hver enkelt beboer. De er ankommet posten og vil trolig være å finne i boden de nærmeste dagene. Husk riktig filter til riktig husstand

Katte-ekskrementer
Sameiet opplever en del problemer med katteekskrementer på området. De kommer seg blant annet inn i garasjen og gjør fra seg her. Styret er i gang med å finne tiltak som kan hindre dette.
Styret anbefaler også de i sameiet som har katt, om å bidra med rengjøring av uteområdene og i garasjen, samt å etablere kattedo på egen eiendom.

Vedlikeholdsoppgaver 2018
For neste år har styret planlagt utvendig fasadevask og rens av takrenner. Dette utføres tidlig våren 2018. Mer informasjon vil komme når det nærmer seg. Dette kun til info