mandag 10. oktober 2016

Nytt fra Styret Uke 41

Høstdugnad
Høsten har kommet og dugandskomiteen organiserer høstdugnad torsdag 20.oktober klokken 17.30. Oppmøte ved lekeplassen. Styret oppfordrer alle enhetene om å delta.

Fellesboden
Vi minner om at hver enkelt enhet kan lagre en sykkel i fellesboden i vinterperioden mellom 15.oktober - 15. april. Husk å merke syklene med husnummer slik at vi vet hvem som eier disse.

Filterbytte
Det er igjen snart tid for filterbytte. Nye filtre er bestilt og leveres av Flexit. Filtrene byttes av hver enkelt beboer. Vi kommer tilbake med info når filtrene har ankommet og kan hentes.

Gjesteparkering
Den siste tiden har gjesteparkeringsplassene, særlig utenfor garasjeporten, blitt brukt av andre enn gjester til Sameiet, og ofte i lengre perioder. Styret har derfor inngått avtale med P-Service om å utføre parkeringskontroll. Avtalen gjelder kun ved rekvirering fra oppdragsgiver (Sameiet Skullerudlia). Det er montert 1 stk. hovedskilt og 7 stk. små gjesteplass skilt. På hovedskiltet er angitt parkeringsvilkårene.